Medborgerskab

Slots- og Kulturstyrelsen ønsker at skabe rammer, der kan forstærke bibliotekernes positive rolle i at sikre alle borgere lige muligheder for at udvikle sig som aktive og demokratiske medborgere.

Slots- og Kulturstyrelsen samarbejder med Det Kgl. Bibliotek - Bibliotekscenter for Integration samt BL - Danmarks Almene Boliger om relevante initiativer.

Seneste initiativ er Nordisk Biblioteksnetværk om sprogcaféer, læseklubber o.l. for flygtninge og indvandrere. Netværket er organiseret med et sekretariat, der i projektperioden 2017-2019 vil blive varetaget af Det Kgl. Bibliotek i Danmark. Netværket er en del af det nordiske projekt ”Kulturlivets og frivillighedens rolle i integrering og inkludering” – også kaldet ”Inkluderende kulturliv i Norden”, der er finansieret af Nordisk Ministerråd og det norske Kulturrådet.

Andre initiativer er Lektier Online og et netværk for biblioteksansatte og boligsociale medarbejdere ansat i lokale boligforeninger.

I 2017 afsluttedes projektet Aktivt medborgerskab til etablering af familieklubber, fædreklubber og nyhedslæseklubber for kvinder, hvor folkebiblioteker i samarbejde med lokale boligsociale indsatser satte fokus på at inddrage beboere med en anden etnisk baggrund end dansk i lokale demokratiske processer.

Samarbejdet bygger på erfaringer fra tidligere integrations- og læringsindsatser fra f.eks. medborgercentre, bydelsmødre  ved biblioteker og etablering af fysiske lektiecaféer.

Siden er sidst opdateret: 25.06.2018

Konference

Veje til et hverdagsliv for flygtninge og indvandrere i Danmark, 27. september 2016

Se resumé fra konferencen og oplægsholdernes præsentationer her.

Inkluderende Kulturliv i Norden

Projektet Kulturen og frivillighedens rolle i inkludering og integrering er finansieret halvt af Nordisk Ministerråd og halvt af Norge – i alt 4 mio. kr. i årene 2017-2019. Projektet hovedmålsætninger er bla. at give kulturinstitutioner kundskab, værktøj og metoder i arbejdet med at inkludere nye grupper, at udforske kulturens og frivillighedens rolle i inkludering i lokalsamfundet og at give en stemme til unge med indvandrerbaggrund i kulturlivet og se på hvordan flerkulturelle kompetencer kan bruges i kulturlivet.

Læs mere her.


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)