Strategiske pejlemærker for folkebiblioteker, årsmødet 2015

100 biblioteks-interessenter diskuterede sektorens fremtid

I forbindelse med Slots- og Kulturstyrelsens årsmøde 2015 tog mere end 100 deltagere del i workshoppen ”Strategiske pejlemærker for folkebiblioteker”.

Slots- og Kulturstyrelsen har i forsommeren, henover tre konferencer, inviteret bibliotekssektoren til dialog om den strategiske retning for landets folkebiblioteker. På denne baggrund præsenterede Kulturstyrelsens vicedirektør, Morten Lautrup-Larsen, og kontorchef for biblioteker, Tine Vind, en status på arbejdet med Strategiske Pejlemærker. Afsættet for workshoppen var Slots- og Kulturstyrelsens bearbejdning af de mange synspunkter, praksiseksempler og erfaringer fra forsommerens konferencer, og er et bud på mulige fælles temaer af betydning for sektoren i de kommende år.

Efterfølgende blev deltagerne inddelt i 10 grupper. Hver gruppe diskuterede en række strategiske pejlemærker under én af fem følgende kerneopgaver:

  • Formidle og stille viden og information til rådighed

  • Fremme læring

  • Fremme litteratur og læsning

  • Fremme kulturelle aktiviteter

  • Facilitere debat og møder mellem mennesker

Udover skemaerne fik hver gruppe et baggrundspapir med en introduktion til én af de fem kerneopgaver og de dertilhørende strategiske pejlemærker. Klik på den enkelte kerneopgave ovenover for at se baggrundspapiret.

Dagen blev rundet af med en fælles diskussion, hvor grupperne fremlagde deres arbejde. Workshoppen, gruppernes diskussioner samt de efterfølgende drøftelser vil danne grundlag for Slots- og Kulturstyrelsens videre arbejde med strategiske pejlemærker for sektoren.

Afslutningsvis vil Slots- og Kulturstyrelsen gerne benytte lejligheden til endnu engang at takke alle deltagere for en god dag og godt samarbejde!

Siden er sidst opdateret: 25.06.2018


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)