Danmark Læser

Forhenværende kulturminister Marianne Jelved lancerede i 2014 læsekampagnen Danmark Læser. Initiativet indeholdt blandt andet en konkurrence mellem kommunerne om, hvem der kunne finde på de mest kreative og spændende tiltag for at få flere til at læse.

Undersøgelser viser, at 40 % af befolkningen enten aldrig læser skønlitteratur eller gør det relativt sjældent. Gennem initiativer og samarbejder med rod i danskernes lokalmiljøer skulle Danmark Læser få flere til at gå på opdagelse i skønlitteraturen og i det fællesskab, som litteraturen åbner for læserne.

Litteraturen giver plads til den eftertænksomhed, det nærvær og den indlevelse, som ellers bliver klemt i vores travle liv. Litteraturen er med til at binde os sammen som land. Vi bruger den til at forstå os selv og det samfund, som omgiver os. Litteraturen åbner for livsnerven i vores demokrati: samtale og dialog. Litteraturen giver betydning og perspektiv.

Første etape: Læsekommuner under Danmark Læser

Første initiativ under Danmark Læser gik ud på, at 12 kommuner blev udvalgt til ”læsekommuner” på baggrund af deres ansøgning. Kommunerne og deres lokale samarbejdspartnere fik derefter midler i størrelsesordenen op til en halv million kroner til læsefremmende tiltag for danskere, som sjældent eller aldrig læser skønlitteratur. Kommunerne definerede selv de målgrupper, de ønskede at fokusere på.

De udvalgte lokalområders læseindsats mundede ud i kåringen af Randers som landets bedste læsekommune. I begrundelsen for valget af Randers Kommune skrev dommerne, ”Med en grundlæggende tro på, at der i litteraturen ligger noget forløsende for alle, er Randers gået praktisk til værks og har formået at flytte bibliotekets og andre samarbejdspartneres kompetencer til Nordbyen. Det har ikke alene mindsket den geografiske, men også den mentale afstand til gode læseoplevelser”. Formålet med konkurrencen har været at stimulere udvikling af nye måder at styrke læselyst på og udbrede kendskabet til de nye metoder og resultaterne fra projektet.

Rammerne for modelkommuneforsøget:

Alle kommuner kan søge om at deltage i modelforsøget og få tilskud til at afprøve nye læseaktiviteter. Målet med aktiviteterne er at få skabt flere læsere, primært blandt de 40 procent af den voksne befolkning, der sjældent eller aldrig læser skønlitteratur. Aktiviteterne kan dog både henvende sig til børn, unge og voksne. Modelkommuneforsøget løber fra 1. marts 2014 til 1.marts 2015. De 12 modelkommuner kan få midler i to portioner i henholdsvis starten og midten af projektperioden på op til i alt en halv million kroner. Kulturministeren udpeger en fagligt funderet dommerkomité, der blandt de indkomne ansøgninger udvælger de 12 modelkommuner, og som i maj 2015 blandt disse 12 kårer Danmarks bedste læsekommune.

I udvælgelsen af modelkommunerne vil der især blive lagt vægt på følgende:

 • Ansøgningen rummer overvejelser vedrørende valg af målgrupper for læseaktiviteterne.
 • Aktiviteterne bygger på samarbejde mellem de aktører, der har den største viden om og stærkeste kontakt med de valgte målgrupper, for eksempel foreninger, sportsklubber, arbejdspladser og boligselskaber.
 • Aktiviteterne er originale og har nyhedsværdi. Nyhedsværdien af en læseaktivitet kan godt ligge i, at en allerede afprøvet, god model videreudvikles og omplantes i en ny sammenhæng, ligesom det nyskabende element også kan bestå i afprøvningen af utraditionelle partnerskaber.
 • Ansøgningen kommer med et bud på effektmåling og sandsynliggør, at indsatsen vil få flere borgere til at læse skønlitteratur.
 • Aktiviteterne rummer et lærings- eller inspirationspotentiale for andre kommuner.
 • Ansøgningen rummer bud på mulighederne for forankring af aktiviteterne efter projektperioden.

Der stilles krav om lokal medfinansiering, for eksempel i form af kommunale midler og/eller sponsorstøtte. Det er desuden en forudsætning for ansøgningen, at de enkelte modelkommuner internt organiserer sig på en måde, der sikrer gode rammer for projekterne og fokus på formuleringen af en langsigtet strategi for fremme af læsning i kommunen.

Anden etape: Danmark Læser Dagen

Skridt nummer to på læsningens vej henvendte sig til alle mennesker i Danmark.

På Verdens Bogdag den 23. april 2015 løb Danmark Læser Dagen af stablen. Danske forlag havde indstillet gode bøger, hvoraf fem titler blev udvalgt af et uvildigt fagpanel til uddeling den 23. april i mange tusinde eksemplarer. Bøgerne blev uddelt af 4.000 frivillige med fokus på den personlige overlevering og med tanken, at alle kan være med til at give læseoplevelser.

Danskernes læsevaner
Kulturvaneundersøgelsen 2012 viste, at danskerne både læser mere og mindre! 
Forklaringen bag denne selvmodsigelse er, at de danskere, der generelt læser meget, nu læser endnu mere, mens de danskere, der sjældent læser, nu læser endnu mindre.
Læs mere om Kulturvaneundersøgelsen 2012 på Kulturministeriets hjemmeside

Danmark Læser er organisatorisk placeret i Slots- og Kulturstyrelsen. Initiativet er finansieret af midler fra Det Kulturelle Udlodningsaktstykke.

Udvikling og drift af kampagnen blev foretaget af en projektgruppe i samspil med en bredt sammensat følgegruppe, som repræsenterede forskellige fagmiljøer, brancher og foreninger. Den bredt sammensatte følgegruppes rolle har været at kvalificere indholdet i Danmark Læser, udvikle nye ideer til kampagnen samt følge fremdriften i projektet på strategisk niveau. Gruppens formål var også at sprede erfaringerne fra de 12 modelkommuner til relevante aktører og fora.

Følgegruppens medlemmer er:

 • Gitte Larsen, skoleleder for AOF Amager
 • Jan Steffensen, generalsekretær for Dansk Firmaidrætsforbund
 • Jens Raahauge, formand for Dansklærerforeningen
 • Jo Hermann, formand for Dansk Forfatterforening
 • Klara Korsgaard, leder af Det Nationale Videnscenter for Læsning
 • Mette Steenberg, Læseforeningen
 • Michel Steen-Hansen, direktør for Danmarks Biblioteksforening
 • Olaf Winsløw, direktør for Boghandlerforeningen
 • Pia Nielsen, direktør for Foreningen Socialt Boligbyggeri (FSB)
 • Ulla Selfort, Forlæggerforeningen
 • Flemming Olsen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen
 • Lars Møller, ophavsmand til Ordet Fanger-kampagnen.
Siden er sidst opdateret: 07.04.2017


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)