Beskrivelse af RFID Data Model for Libraries

Muligheden for at anvende RFID-tags i stedet for stregkoder i biblioteker er blevet aktualiseret i 2004 såvel internationalt som nationalt i Danmark.

Flere biblioteker har nemlig taget denne nye teknologi i brug nu.

Derfor nedsatte Dansk Standard S24/u4 - Information og dokumentation. Teknisk Interoperabilitet et RFID-underudvalg, som i midten af 2004 fremlagde et notat om RFID i biblioteker. Der er tale om en ny teknologi, som har et tydeligt potentiale for effektivisering af arbejdsgangene i et bibliotek - i første omgang primært i forbindelse med udlån og selvbetjening.

Der er derfor klare muligheder for, at RFID kan indgå i en teknologisk udvikling af bibliotekerne. I det lange perspektiv vil proprietære løsninger dog være både dyrere og mindre fleksible end en løsning, der bygger på standarder.

På baggrund af notatet formulerede den daværende Styrelse for Bibliotek og Medier nogle overordnede krav ud fra et nationalt synspunkt, som kan ses i den nu ajourførte strategi.

Læs mere om Styrelsens strategi for RFID i biblioteker 

Ud fra notatet og kravene udmeldt af Styrelsen afholdt Dansk Standard et møde i november 2004 for aktører aktive i forhold til det danske marked. Der blev her nedsat en uformel arbejdsgruppe, som fik deltagelse af en række firmaer. Denne gruppe har i enighed udarbejdet RFID Data Model for Libraries, som nu publiceres en DS/INF.

Datamodellen består af en obligatorisk part med udvidelsesmuligheder, dels med fælles definerede dataelementer og dels med mulighed for egne dataelementer.

Den obligatoriske part indeholder:

 • Standard version
 • Anvendelsestype
 • Antal sammenhørende enheder
 • Partnummer på enhed
 • Primært identifikationsnummer
 • Landekode
 • Bibliotekskode.

Standard version anvendes til identifikation af selve datamodellen, anvendelsestype til specifikation af den specifikke anvendelse (fx materiale til udlån). Antal sammenhørende enheder angiver hvor mange dele, der indgår i et sammensat materiale, og partnummeret identificerer den enkelte del.

For danske biblioteker vil det primære identifikationsnummer svare til de materialeidentifikationsnumre, som tidligere er anvendt til stregkodelabels. Sekvenser af materialeidentifikationsnumre for stregkoder og identifikationsnumre i RFID-tags tildeles af DBC.

Tilsammen udgør landekode og bibliotekskode den internationale bibliotekskode ISIL.

Læs mere om ISIL her

De fælles definerede valgfri dataelementer er:

 • Medieformat
 • Alternativt identifikationsnummer
 • Udvidet biblioteksidentifikation
 • Leverandøridentifikation
 • Leverandørens materialeidentifikation
 • Ordrenummer
 • Fakturanummer.

Medieformat er tænkt brugt af sorteringsudstyr. Alternativt identifikationsnummer og udvidet biblioteksidentifikation finder ikke anvendelse i Danmark, men er tænkt til biblioteker, som benytter meget lange identifikationsnumre/bibliotekskoder. De sidste fire dataelementer kan anvendes af materialeleverandører.

Datamodellen beskriver hvilke værdier, de enkelte dataelementer kan antage, samt forskrifter for den fysiske indkodning af RFID-taggen, og der er beskrevet hvilke tekniske standarder, som RFID-biblioteksløsninger, herunder interface til bibliotekssystemer, skal basere sig på.

Endelig foreskriver datamodellen, at RFID-taggen skal indeholde en AFI-værdi. AFI står for Applikation Family Identifier, og koden har til formål at give mulighed for at skelne mellem forskellige anvendelser. Beklageligvis er tildeling af AFI ikke fastlagt endeligt af de internationale standardorganer.

Med hensyn til sikring af materiale mod tyveri m.v. findes der allerede så mange varianter på markedet, at dette område ikke kan indgå i en datamodel. Nogle af metoderne er baseret på skift af AFI værdier. Det er derfor, der er specificeret to værdier. På grund af de meget forskellige metoder kan der heller ikke sikres en fælles RFID baseret materialesikring for biblioteker. Når proceduren for tildeling af AFI-værdier er på plads, kan det blive nødvendigt at justere disse værdier.

Styrelsen for Bibliotek og Medier valgte at offentliggøre arbejdsgruppens rapport. Den indgår nu sammen med et dansk forord og resume samt et engelsk resume i DS/INF 163-1, som er godkendt af Dansk Standard S24/u4 og publiceret af Dansk Standard.

Med det nu foreliggende resultat er det Styrelsen for Bibliotek og Mediers vurdering, at kravene er opfyldt. Derfor er Styrelsens anbefaling ændret til, at bibliotekerne ved indførelse af RFID skal stille krav til leverandøren vedr. specifikationerne i RFID Data Model for Libraries.

DS/INF 163-1 RFID-datamodel i biblioteker kan bestilles på Dansk Standard.

(Opdateret 20. juni 2006).

Siden er sidst opdateret: 02.11.2017

Kontakt

Anders Cato


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)