Biblioteksnumre

Slots- og Kulturstyrelsen er dansk nationalt ISIL Registration Agency og tildeler biblioteksnumre til danske biblioteker.

Slots- og Kulturstyrelsen er ISIL Registration Agency for Danmark og dermed i henhold til den internationale standard ISO 15511 Information and documentation - International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) autoriseret til at tildele internationalt gældende bibliotekskoder til danske biblioteker. Det sker i praksis ved, at de gældende 6-cifrede danske biblioteksnumre nu med tilføjelse af et foranstillet "DK-" er en international bibliotekskode.

Hvad er et biblioteksnummer?

Biblioteksnummer er det 6-cifrede nummer, som tildeles af styrelsen som det officielle biblioteksnummer. For folkebiblioteker består biblioteksnummeret af tallet 7 + det 3-cifrede kommunenummer + et 2-cifret filialnummer. Filialnummeret er en fortløbende nummerering af filialerne/betjeningsstederne. Dog har hovedbiblioteket altid løbenummer 00. Rækkefølgen af de øvrige filialer bestemmes af biblioteket. I tilfælde af flere bogbusser har hver bus sit eget nummer.

For de pædagogiske læringscentre består biblioteksnummeret af tallet 6 + det 3-cifrede kommunenummer + et 2-cifret filialnummer. En fælles institution for kommunes skolebiblioteker har ligeledes løbenummer 00. For forskningsbiblioteker består biblioteksnummeret af tallet 8 + 4 cifre + et 1-cifret filialnummer. Filialnummeret er en fortløbende nummerering af filialerne/betjeningsstederne og hovedbiblioteket har altid løbenummer 0.

Samtidig med implementeringen af ISIL i Danmark er styrelsen ophørt ned at tildele bibliotekskoder til forskningsbiblioteker. Indtil videre er det alene koder tildelt af styrelsen med første ciffer 6, 7 og 8, som er ISIL koder. Koder tildelt af Dansk BiblioteksCenter, men første ciffer 5 er ikke en ISIL kode. Disse koder er tildelt private og amtslige biblioteker som brugerkoder i DanBib. Der vil senere blive taget stilling til den fremtidige håndtering af disse koder.

Se listen over danske biblioteker og deres biblioteksnumre

Engelsk version of Danish Library Numbers

Se listen over folkeskolens pædagogiske læringscentre og deres bibliotekersnumre (pdf)
(Sidst ajourført 1. december 2017)

Internationale biblioteksnumre

Slots- og Kulturstyrelsen, Kontoret for Biblioteker er udpeget til ISIL Registration Authority og har dermed i henhold til den internationale standard ISO 15511 Information and documentation - International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) til opgave at autorisere og registrere institutioner til at tildele bibliotekskoder "ISIL'er" indenfor deres nationale område eller funktionsområde.

En ISIL er den gældende bibliotekskode med en foranstillet kode som for nationale bibliotekskoder er en landekode.

Som en af de første tre ISIL Nationale Agencies er Kulturstyrelsen således nu autoriseret til at tildele internationalt gældende bibliotekskoder til danske biblioteker.

Styrelsen håndterer dette i praksis ved, at de gældende 6-cifrede danske biblioteksnumre nu med tilføjelse af et foranstillet "DK-" er en international bibliotekskode. Indtil videre er det alene koder tildelt af Styrelsen for Bibliotek og Medier med første ciffer 6, 7 og 8 som er ISIL koder. Koder tildelt af Dansk BiblioteksCenter med første ciffer 5 er ikke en ISIL kode. Disse koder er tildelt private og amtslige biblioteker som brugerkoder i DanBib. Der vil senere blive taget stilling til den fremtidige håndtering af disse koder.

Samtidig med implementeringen af ISIL i Danmark er Styrelsen ophørt med at tildele alfabetiske bibliotekskoder til forskningsbiblioteker. Nye forskningsbiblioteker vil derfor alene få tildelt et 6-cifret biblioteksnummer.

Siden er sidst opdateret: 15.06.2018

Registrering af biblioteker

Henvendelse om registrering af biblioteker skal ske til Slots- og Kulturstyrelsen.

Find vejledning og skema

Danske ISIL-koder

Forskningsbiblioteker startende med DK-8:
Eksempel: DK-820010 Statsbiblioteket

Folkebiblioteker startende med DK-7:
Eksempel: DK-775100 Århus Kommunes Biblioteker

De pædagogiske læringscentre startende med DK-6:
Eksempel: DK-675100 Århus Kommune. Århus kommunale Skolemediecenter


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)