Sådan udregnes e-bøger

Her kan du læse, hvordan biblioteksafgift for e-bøger og netlydbøger bliver beregnet.

Udgangspunktet er, at e-bøgerne og netlydbøgerne i videst mulig omfang skal beregnes på samme måde som de fysiske bøger.

Når man udregner biblioteksafgift for fysiske bøger, er det antallet af bibliotekernes eksemplarer til udlån, der er rygraden i udregningen. Derudover har bogens sidetal også en betydning. En e-bog findes derimod kun i ét eksemplar, der teoretisk set kan udlånes i det uendelige. Derfor er det nødvendigt at simulere et kunstigt "bestandstal" for e-bøgerne.

Derudover er e-bøgers sidetal ikke en statisk størrelse, da de i mange tilfælde varierer alt efter hvilken skriftstørrelse, læseren vælger. Derfor er det også nødvendigt at beregne sidetallet for e-bøgerne, med mindre de er udkommet i et fastlåst format, hvor sidetallet netop ikke varierer.

Pointtildeling

En side i en bog udløser normalt 1 point, og 1 minut på en lydbog udløser 1/2 point.

For nogle litteraturtyper gælder dog særlige regler. Du kan læse mere her, om hvordan nogle litteraturtyper får point.

Tilrådighedsstillelse, udbredelse og anvendelse

For at kompensere for, at der ikke er en egentlig bestand af e-bøgerne, bruger vi i beregningen oplysninger om e-bogens tilrådighedsstillelse, udbredelse og anvendelse i stedet. E-bøger og netlydbøger får point efter følgende faktorer:

 • Tilrådighedsstillelse: E-bogen får et halvt point for hver kommune, der har bogen til udlån.
 • Udbredelse: E-bogen får 5 point for hver kommune, der har udlånt bogen.
 • Anvendelse: E-bogen får point for graden af anvendelse (udlån) efter følgende trinmodel:

  Anvendelsesfaktor
  Antal anvendelser (udlån) Point
  0-250
  26-7550
  76-150100
  151-400150
  401-1.000200
  1.001-2.000250
  2.001-5.000500
  5.001-10.000750
  Over 10.0001.000

De opnåede point for tilrådighedsstillelse, udbredelse og anvendelse lægges til sidst sammen, og de udgør tilsammen e-bogens beregnede bestandstal.

Sidetal pr. titel og litteraturtype

Når vi beregner en e-bogs sidetal, omregnes 1.800 anslag inklusive mellemrum i en e-bog til 1 side. Derudover tillægges alle tekstbøger 20 sider til det beregnede sidetal, og illustrerede bøger tillægges herefter yderligere 10 % til sidetallet.

Baggrunden for denne udregningsmetode er, at det beregnede sidetal skal være så tæt som muligt på den fysiske bogs sidetal.

For e-bøger, der er udgivet i "fixed format", beregnes sidetallet ikke, da fixed format-sidetallet vil være identisk med sidetallet i bogens fysiske udgave.

For lydbøger og netlydbøger anvendes minuttallet for indspilningen.

Udregning af biblioteksafgift for e-bøger og netlydbøger

Det samlede antal point for hver titel for hver forfatter mv. udregnes således på denne måde:

Sidetal x litteraturtype x fordelingsnøgle x ( tilrådighedsstillelse + udbredelse + anvendelse ) = antal point.

Hver enkelt forfatter mv. får et samlet pointtal for alle de titler, der er omfattet af biblioteksafgiftsordningen.

Herefter udregnes det samlede antal point for alle forfattere mv. og for alle titler. I 2018 afsættes 4 % af bevillingen til e-bøger og netlydbøger.  Det afsatte beløb divideres herefter med det totale pointtal for samtlige e-bøger og netlydbøger for at finde ud af, hvor meget hvert enkelt pointe ”er værd”:

Bevilling/samlet antal point = pointværdi 

Endelig udregnes den samlede biblioteksafgift til e-bøger og netlydbøger for hver enkelt forfatter mv. ved, at alle de opnåede point for den pågældende forfatter m.v. ganges med årets pointværdi:

Samlet antal opnåede point x pointværdi = samlet biblioteksafgift for e-bøger og netlydbøger

Til sidst udregnes den samlede biblioteksafgift for e-bøger og de fysiske bøger for hver enkelt forfatter mv.

Herved fremkommer den biblioteksafgift, der kommer til udbetaling.

Eksempel på udregning af point

Nedenfor følger et regneeksempel:

En eneforfatter til en fagbog på 360.000 anslag stiller bogen til rådighed på eReolen. Den stilles til rådighed i alle 97 kommuner, men udlånes kun i 50 af kommunerne med et samlet udlånstal for alle kommuner på 205.Ved benyttelse af udregningsmodellen i vil forfatteren få følgende antal point:

220 beregnede sider * 1 * ((97 kommuner *0,5) + (50 kommuner med udlån * 5) + anvendelsesfaktor 150)) = 98.670 point.

Siden er sidst opdateret: 13.12.2017


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)