Sådan udregnes fysisk biblioteksafgift

Her kan du læse om, hvordan din biblioteksafgift til fysiske bøger bliver beregnet.

Biblioteksafgiftens pointsystem

Det følger af bekendtgørelsens § 6, at biblioteksafgiften fordeles efter et pointsystem på grundlag af følgende kriterier:

1)   point for litteraturtype,

2)   sidetal pr. titel,

3)   bestandstal og

4)   fordelingsnøgle.

Sidetal og litteraturtype

Hver titel tildeles en pointværdi i medfør af bekendtgørelsens §§ 7-8.  En side i en bog udløser 1 point.

For lydbøger tælles der i minutter i stedet for sidetal. 1 minut på en lydbog udløser ½ point

For nogle litteraturtyper gælder dog særlige regler. I parentes fremgår titellistens kode for litteraturtypen: 

 • En billedbog (for børn) giver 3 point pr. side (1½ point pr. minut). (BI)
 • En tegneserie giver 3 point pr. side (1½ point pr. minut). (TE)
 • En lyriksamling giver 6 point pr. side (3 point pr. minut). (LYRIK) 
 • En nodesamling giver 6 point pr. side (3 point pr. minut). (
 • En skønlitterær bog (for voksne) giver forfatteren 1,7 point pr. side. (SKØNV)
 • En skønlitterær lydbog (for voksne) giver forfatteren 0,85 point pr. minut). (SKØNA)
 • En oversættelse giver oversætteren 1/3 point pr. side (1/6 point pr. minut). (OVERS)
 • En lyrikoversættelse giver oversætteren 2 point pr. side (1 point pr. minut). (OVLYR)
 • En ordbog mellem dansk og fremmedsprog giver 1/3 point pr. side (1/6 point pr. minut). (ORDBO)
 •  En antologi giver 1 point pr. side (1/2 point pr. minut). (SAMLI)
 •  En sangbog giver 1 point pr. side (1/2 point pr. minut). (ALM

Bestandstallet

Biblioteksafgiften beregnes på baggrund af bibliotekernes bestand af bøger. Bestandstallet baseres på indberetninger fra folke- og skolebibliotekerne. Kun bøger fra tilmeldte personer indgår i udregningen af bestandstallet.

Bekendtgørelsens § 12, stk. 5, indeholder en særregel for folkeskolens pædagogiske læringscentre. I henhold til denne regel skal en titels bestand afskæres med to tredjedele af indberettede eksemplarer over 15.

Fordelingsnøgle

Biblioteksafgiften fordeles efter, hvilke bidrag der er leveret til en given bog, idet der skelnes mellem primære bidragydere, som f.eks. eneforfattere, og sekundære bidragydere, som f.eks. illustratorer. De primære bidragydere får 75 % af bogens point, mens de sekundære bidragydere får 25 % af bogens point.

Det er Nationalbibliografiens registrering, der ligger til grund for sidetallet, kategoriseringen af litteraturtypen, og hvorvidt bidragene skal beregnes som primære eller sekundære. En bidragsyder kan imidlertid ansøge om, at Slots- og Kulturstyrelsen skal fravige Nationalbibliografiens opdeling i primære og sekundære bidragydere. 

Udregning af biblioteksafgift

Det samlede antal point for hver titel for hver forfatter mv. udregnes således på denne måde:

Antal sider x litteraturtype x bestand x fordelingsnøgle = samlet antal point pr. titel.

Hver bidragyder får et samlet pointtal for alle de titler, der er omfattet af biblioteksafgiftsordningen.

Herefter udregnes det samlede antal point for alle bidragydere og for alle titler. Bevillingen divideres herefter med det samlede pointtal for at finde ud af, hvor meget hvert enkelt point ”er værd”:

Bevilling/samlet antal point = pointværdi 

Endelig udregnes den samlede biblioteksafgift for hver enkelt forfatter mv. ved, at alle de opnåede point for den pågældende bidragyder multipliceres med pointværdien:

Samlet antal point x pointværdi = samlet biblioteksafgift

Til sidst udregnes den samlede biblioteksafgift for e-bøger og de fysiske bøger for hver enkelt forfatter mv.

Herved fremkommer den biblioteksafgift, der kommer til udbetaling.

Eksempel på udregning af point

Nedenfor følger et regneeksempel:

Hvis en tilmeldt forfatter har en dansksproget tegneserie på 30 sider stående i 40 bind på landets biblioteker, og forfatteren er eneste bidragsyder (primær bidragsydere), vil han få følgende point for det pågældende værk:

30 (sider) x 3 (litteraturtype) x 40 (bind) x 1 (fordelingsnøgle) = 3.600 point

Hvis samme forfatter herudover har fået 40.000 point for andre udgivelser, vil han i 2017-tal tildeles følgende beløb i biblioteksafgift:

43.600 point x 0,067574 kr. pr. point = 2.946,23 kr.

 

 

Siden er sidst opdateret: 11.04.2018

Kontakt

Tove Rosendal: +45 33 73 33 14


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)