Klagevejledning

Klager over fordelingen af biblioteksafgift skal indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen. Klagen skal være os i hænde senest 8 uger efter afgiftens fordeling. Biblioteksafgiften bliver udbetalt 12. april 2019 og klagefristen er 7. juni 2019.

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser kan indbringes for Biblioteksafgiftsnævnet, der er nedsat af kulturministeren og har den endelige administrative afgørelse. Din klage til Biblioteksafgiftsnævnet skal være i hænde senest den førstkommende hverdag 8 uger efter, at Slots- og Kulturstyrelsen har truffet endelig afgørelse.

Nævnet består af fire medlemmer. Kulturministeren udpeger formanden, som skal have administrativ og juridisk sagkundskab, og et medlem, som skal have biblioteksfaglig sagkundskab. To medlemmer udpeges efter indstilling fra henholdsvis Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere som repræsentanter for de berettigede.

Nævnet beskikkes for fire år ad gangen. 

For perioden 1. januar 2016 - 31. december 2019 består det af:
Vibeke Steen, medlem med biblioteksfaglig sagkundskab
Morten Visby, repræsentant for Dansk Forfatterforening
Jan Thielke, repræsentant for Danske Skønlitterære Forfattere 
Professor Morten Rosenmeier (suppleant for formanden)
Mogens Vestergaard (Biblioteksfaglig suppleant)
Cindy Lynn Brown (DF's suppleant)
Anne-Mette Riis Rasmussen (DSF's suppleant)
Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K

Hanne Kirk Deichmann, formand med administrativ og juridisk sagkundskab

Suppleanter:

Klager til nævnet indsendes til:

Biblioteksafgiftsnævnet

E-mail: kum@remove-this.kum.dk 

Siden er sidst opdateret: 19.12.2018

Kontakt

Tove Rosendal:+45 33 73 33 14


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)