Nyheder

Slots- og Kulturstyrelsen udsender både nyheder og pressemeddelelser, når der er nyt fra de fagområder, som styrelsen dækker.

Det kan være pressemeddelelser om udviklingen på medieområdet, museernes brugerundersøgelse eller afgørelser om fredninger, men det kan også være interessante nyheder om restaurering af skulpturer, nye oldtidsfund eller spændende tiltag på de kongelige slotte eller i slotshaverne. 

Følg os på Facebook og LinkedIn

Slots- og Kulturstyrelsen har Facebook-siden ”Kultur i Danmark”, hvor vi med billeder, video og nyheder fortæller, hvad styrelsen beskæftiger sig med hver eneste dag. 

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på ”Kultur i Danmark”

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på LinkedIn

Få nyhederne tilsendt

Abonnér på nyheder fra Slots- og Kulturstyrelsen

481 nyheder på slks.dk

Kom med til Hold Hjernen Frisk konference

Projektet ’Hold Hjernen Frisk’ inviterer til konference den 28. september 2022 i København. Konferencen markerer afslutningen på projektet,...

Biblioteker, Kulturinstitutioner, Litteratur, Styrelsen

1. september 2022

Ny vicedirektør til Slots- og Kulturstyrelsen

Sidsel Nordengaard er ansat som vicedirektør i Slots- og Kulturstyrelsen. Hun får ansvaret for kulturområdet i styrelsen og tiltræder 1....

Styrelsen

31. august 2022

Ny undersøgelse skal se på skævheder i kønsfordeling ved museernes kunstindkøb

Slots- og Kulturstyrelsen gennemfører nu en undersøgelse blandt de statslige og statsanerkendte museer for at kortlægge kønnene på...

Museer

25. august 2022

Bauer Media ApS vinder udbud af FM5-tilladelse

Radio- og tv-nævnet har truffet afgørelse om at udstede tilladelse til Bauer Media ApS til at udøve programvirksomhed på den femte...

Medier

1. juli 2022

Ejendom ved Charlottenlund sælges i offentligt udbud

Der er nu mulighed for at erhverve sig en ejendom med attraktiv beliggenhed omringet af smuk natur tæt på Strandvejen med kort afstand til...

30. juni 2022

Radio- og tv-nævnets årsberetning for 2021 er klar

2021 var præget af public service-redegørelserne og i særdeleshed public service-redegørelsen fra Kulturradio Danmark A/S. Men også...

Medier

30. juni 2022

Biblioteker får midler til børns læsekultur, demokratiske samtaler og ny litteraturformidling

Folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre over hele landet er netop blevet tildelt i alt 14,2 millioner kroner til projekter, der skal...

Biblioteker, Kulturinstitutioner, Litteratur, Styrelsen

29. juni 2022

Søg pulje til journalistiske partnerskaber på tværs af Europa

Det er nu igen muligt at søge Creative Europes pulje for journalistiske partnerskaber. Puljen skal understøtte udviklingen af bæredygtige...

Internationalt, Medier

28. juni 2022

Søg om tilskud til skrevne nyhedsmedier

Nu kan man søge om tilskud til etablering og udvikling af skrevne nyhedsmedier. Der er frist for ansøgninger den 11. august 2022.

Medier

20. juni 2022

Unge museumsbrugere efterspørger aktiv deltagelse og rum til refleksion

De danske museer har igen vist, at deres tilbud genererer høj tilfredshed blandt deres besøgende. Dog viser den nyeste udgave af Den...

Museer

16. juni 2022
Opdateret 27. april 2023