50 projekter får tilskud til oplysning og debat om EU

08.12.2022
Europa-Nævnet har netop delt 3.7 millioner kroner ud til oplysning og debat om det europæiske fællesskab (EU). Midlerne skal blandt andet gå til undervisning, arrangementer, podcast og radio.

Den største andel af midlerne er gået til produktion og oplysning i radio, TV og på websider.

Nyhedsmediet Vid&Sans under Aarhus Universitetsforlag er en af de ansøgere, der modtager tilskud til at lave en temaserie om EU’s grænser, og hvordan de skal defineres i fremtiden. Det gør de gennem både en artikelserie, podcast og et arrangement.

Derudover får Herning Bibliotekerne tilskud til at afholde flere arrangementer og en temalørdag, hvor man kan høre forskellige oplæg fra EU-eksperter om temaer som for eksempel den grønne omstilling.

Om puljen til oplysning og debat

Puljen går til lokale, regionale eller landsdækkende oplysningsaktiviteter, der fremmer debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU). Den kan søges af organisationer, bevægelser, institutioner, virksomheder og privatpersoner

Europa-Nævnet modtog i alt 96 ansøgninger, og der er uddelt 3.7 millioner kroner til 50 projekter. Puljen uddeles to gange om året, og til foråret åbnes anden runde af puljen, hvor man igen kan søge til enkeltstående projekter til efteråret. Næste ansøgningsfrist er den 7. marts 2023 klokken 14.

Gå til bevillingslisten og se hvem der modtager tilskud

Europa-Nævnet har fået ny hjemmeside

I efteråret åbnede nævnet  for en ny hjemmeside, der er integreret på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Her kan du læse nyheder fra Europa-Nævnet, finde beskrivelser af nævnets puljer, bevillingslister, læse mere om nævnets initiativer og se billeder fra efterårets erfaringskonference.

Du kan også abonnere på nyheder om åbning og tildeling af puljer.

Besøg Europa-Nævnets hjemmeside

Abonner på nyheder om Europa-Nævnet

Yderligere oplysninger

Europa-Nævnets sekretariat, Tlf.: 33 73 33 93 eller europanaevnet@remove-this.slks.dk.
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 08. december 2022