7. Roesukkerfabrikken "Lolland"

I 1872 grundlagde Brødrene Frederiksen en sukkerfabrik på Lolland. Tegninger og maskiner blev indkøbt i Tyskland, B&W leverede kedlerne og brødrene fik den lokale jernbane til at svinge forbi. Efter roehøsten i 1959 var sukkerfesten dog forbi. Fabrikken er i dag ved at blive genanvendt til virksomhedslejemål.

To brødres sukkerfabrik
Sukkerfabrikken i Holeby blev etableret som et aktieselskab i 1872 og selve anlægget med fabrik, funktionær- og arbejderboliger stod færdig i 1874.

Brødrene Erhard Frederiksen og Johan Ditlev Frederiksen var initiativtagerne bag sukkerfabrikken, der blev opført efter tysk forbillede. Brødrene drev større landbrug på egnen og var begge uddannet landbrugskandidater.

Import af teknik og know how
Anlægget var projekteret af Maschinenbauanstalt Braunschweig, der også leverede størstedelen af maskinerne. Kedlerne kom dog fra Burmeister & Wain. Fabrikken var den direkte årsag til etableringen af en station og den efterfølgende bydannelse ved Holeby, da jernbanen mellem Maribo og Rødby blev anlagt i begyndelsen af 1870'erne.

Brødrene vidste faktisk meget om landbrug, sukkerroedyrkning og sukkerroefabrikker. Alligevel gik selskabet konkurs i 1877, dels på grund af de mange uheld, der næsten altid opstår når ny teknologi introduceres, dels fordi selskabet havde en relativ lille økonomisk reserve.

De store overtager
Fra 1880 blev fabrikken under navnet Højbygård Sukkerfabrik videreført af De Danske Sukkerfabrikker A/S, der var etableret i 1872 af C.F. Tietgen og som blev den dominerende sukkerproducent i Danmark.

På dette tidspunkt havde flere af vores nabolande gang i roesukkerudvindingen - især Tyskland og Frankrig, men også vores naboland Sverige var med.  I Danmark tjente vi stadig på rørsukkeret fra Vestindien, men i takt med omstillingen i landbruget til kvæg og svineproduktion blev dyrkningen af sukkerroer, især fra 1880'erne og frem til omkring 1920, mere udbredt.


Købmænd og landmænd turde

Initiativet til at begynde roesukkerproduktionen kom fra ejere af større landbrug, københavnske storkøbmænd og industrialister. Både andelsselskaber og aktieselskaber blev prøvet, men det var aktieselskabet, der endte med at blive den dominerende organisationsform i skikkelse af De Danske Sukkerfabrikker.  

Lolland lig med sukker
Roemarkerne blev karakteristiske for Lolland-Falster foruden dele af Sjælland og Fyn. Til udvindingen af sukkeret blev der anlagt sukkerkogerier til, og fordi roerne var tunge og skulle behandles på én gang, blev fabrikkerne lagt så tæt på markerne så muligt eller man fik - som i brødrene Frederiksens tilfælde - jernbanen til at svinge forbi fabrikken.

Haveby tilknyttet
Til fabrikken i Holeby blev der også bygget omkring 40 arbejderboliger tæt ved fabrikken - den såkaldte "Haveby". Til de små huse hørte der et udhus (til en gris eller til høns) og en nyttehave. Havebyen bebos stadig i dag.

Sammenlignet med Tyskland og Sverige kom sukkerfabrikkerne sent i gang i Danmark. Det gjorde det muligt at bygge på de udenlandske erfaringer. Sukkerfabrikken "Lolland" er karakteristisk for de danske sukkerfabrikker, fordi den bygger på tyske og svenske erfaringer.

Betydningsfuld Fabrik
Roesukkerfabrikken "Lolland" repræsenterer den del af den relativt omfattende danske fødevareindustri, der i slutningen af den første industrialiseringsbølge blev anlagt som store virksomheder og var organiseret som aktieselskaber. Derudover har fabrikken sammen med den øvrige roesukkerindustri præget både landskab og bebyggelse på Lolland.

Sukkerfabrikken "Lolland" viste, desværre for de to entreprenante brødre, at etableringen af en ny virksomhed let kan slå fejl og føre til nedlæggelse eller overtagelse.

I dag er dele af fabrikken genanvendt til erhverv, og ejeren er i fuldt sving med at restaurere og bygge de enorme rum om.

Siden er sidst opdateret: 17.11.2017

Sukkerfabrikken i Holeby er udpeget som nationalt industriminde fordi det:

• er en del af den roesukkerindustri, der har præget både landskab og bebyggelse på-især-Lolland-Falster

• er en repræsentant for aktieselskaberne i den danske fødevareindustri

• er et eksempel på, at etableringen af nye virksomheder ikke var uden risiko, og at konkurrenten ofte stod parat til at tage over

Lolland Kommune vedtog i 1910 en lokalplan for området med Sukkerfabrikken

På tur til Sukkerfabrikken 'Lolland'

Udskriv guiden og tag på cykel/gå/bus eller togtur til Roesukkerfabrikken i Holeby, der nu hedder "Højbygaard"

Download guiden her (pdf)

GOD LITTERATUR

Hanne Christensen: Dansk Industri Sukkerfabrikkerne. Udgivet af Guldborgsund Museum 2007.


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)