21. Håndværkerbyen i Valby

Før Anden Verdenskrig arbejdede mere end halvdelen af landets industriarbejdere under usle kår i små lokaler eller skure. Først i efterkrigstiden blev de danske byer byfornyet, og industriarbejderne fik bedre kår. Håndværkerbyen i Valby er den første af sin slags i Danmark.

En mønsterby bliver født
Håndværkerbyen ligger syd for Københavns grønttorv i Valby. Byen er bygget i 1950’erne som en model for, hvordan værksteder for den mindre industri skulle være. Anlægget er tegnet af arkitekt Ole Vinter og opført i tre etaper mellem 1953 og 1962. 

Selvom tendensen under den tredje industrialiseringsbølge i 1950-1970 gik mod etablering af større virksomheder, så voksede antallet af små virksomheder også. Der opstod et stort behov for en ny type håndværksbyer.

Dårlige arbejdsforhold
Optællinger fra 1948 har vist, at næsten halvdelen af de beskæftigede inden for industri og håndværk var i små virksomheder med under 20 ansatte. Lokale- og arbejdsforholdene for den mindre industri var på den tid meget dårlige. Håndværkerne arbejdede typisk i kældre, loftslokaler eller baggårdsskure med dårligt klima, arbejdsforhold og dårlig lagerplads.

Med håndværkerbyerne blev det anderledes. Her blev bygget store fladebygninger, der blev placeret i særskilte industriområder, så de lå væk fra boligområderne. Byerne blev typisk afskærmet fra den øvrige bebyggelse af bælter med træer og buske, så man kunne begrænse spredningen af røg og støj fra værkstederne.

Hjælp fra Marshall
Initiativet til byggeriet i Valby kom fra landsforeningen Dansk Arbejdes Københavns Afdeling, som siden slutningen af 1930'erne havde propaganderet for opførelsen af værkstedshuse til håndværkere og den mindre industri efter engelsk og svensk forbillede.

I forbindelse med Marshall-hjælpen, hvor USA ydede støtte til bland andet Danmarks genopbygning efter krigen, blev der i 1950 vedtaget en lov, der gav mulighed for billige lån til erhvervsbyggeri. Håndværkerbyen i Valby blev delvist finansieret herfra, og den blev en model for, hvordan tilsvarende værkstedsbyer skulle udformes og planlægges.

Fælles om det meste
Håndværkerbyen består af værkstedhuse i et plan og udformet som røde murstensrækkehuse. Husene ligger i blokke og i midten løber en vej. Hver blok indeholder otte værkstedsenheder parvist samlet under et shedtag. Til byen hører fælles varmeanlæg og elinstallationer, der er toilet, fælles affaldsrum og en badeanstalt.

De første virksomheder, der rykkede ind i byen i 1950'erne, var maskin- og værktøjsfabrikker, metalvarefabrikker, bogtrykkerier, metalsliberier og andre. I dag er virksomhederne mere blandet, hvor der er kommet flere kreative kunstnere og fotografer til.

Flere byer
Dansk Arbejde lobbyede derefter for at få opført flere værksteds­huse ved at udsende kampagnemateriale om ”Rækkehus-værksteder på andelsbasis – en vej til småindustriens rationalisering”. Senere blev der opført flere værkstedsbyer efterhånden som de fleste kommuner udlagde industrikvarterer. Der findes dog ikke noget samlet overblik over deres udbredelse og betydning, men vi ved, at den i Valby blev brugt som et forbillede.  

Håndværkerbyen i Valby var den første af sin slags i Danmark og viser, hvordan amerikanske planlægningsidealer under den tredje industrialiseringsbølge inspirerede danske arkitekter og planlæggere og blev tilpasset den mindre industri.

Siden er sidst opdateret: 22.11.2017

Håndværkerbyen i Valby

Håndværkerbyen i Valby er udpeget som nationalt industriminde fordi det:

• er den første værkstedsby i Danmark og siden forbillede for mange kommuners nyudlagte industrikvarterer

• er et eksempel på, hvordan amerikanske planlægningsidealer blev tilpasset til Danmarks småindustri

Håndværkerbyen i Valby er udpeget som kulturmiljø i Københavns Kommuneplan 2015, side 165 ff.

På tur til Håndværkerbyen i Valby

Udskriv guiden og tag den med på tur til Håndværkerbyen i Valby

Download guiden her (pdf)


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)