19. De Fem Søstre - Siloanlæg

Siloerne i Aarhus Havn indvarslede en ny epoke for byen og dens havn. Samtidig repræsenterer 'søstrene' en vigtig ændring i håndteringen af gods. Før siloernes tid blev kornet opbevaret på købmandsgårdens loft, løst eller i sække. Nu blev kornet sejlet lige til siloen, hvor nye maskiner sugede det op, og arbejdet på havnen ændrede karakter fra fysik til mekanik.

Mekanisering af havnearbejdet
Jysk Andelsfoderstofforretnings silokompleks i folkemunde kaldet 'De Fem Søstre' på Mellemarmen i Århus Havn er opført i 1927.

Det var Århus' første store industrielle bygningsværk opført helt af jernbeton, og det konkurrerede i højden med domkirken, hvis spir på 100 meter ikke længere var det eneste, man så, når man sejlede ind til havnen.

Siloanlægget, der er tegnet af arkitekt Hjalmar Kjær, er beregnet til opbevaring af korn og andre foderstoffer. Det havde en kapacitet på henholdsvis 12.000 kubikmeter oliefrøkager og 13.800 kubikmeter korn, og dets løfteaggregater eller 'støvsugere' kunne løfte, vende og suge 120 tons i timen.

Langt fra alle var begejstrede for byens ændrede silhuet, hvilket fremgår af datidens avisindlæg. Men mange arkitekter opfattede også de store siloer som symboler på den moderne tid og som en inspirationskilde til udviklingen af de følgende års funktionalistiske arkitektur.  

Korn på nye måder
Siloanlægget varslede en ny epoke for opbevaringen af korn. Tidligere havde man opbevaret kornet på købmandsgårdens loft, hvor det lå løst eller i sække. Eventuelt havde man et helt pakhus til det. Flytningen af kornet skete dengang med håndkraft - både mellem købmandsgården og skibet i havnen og på selve loftet, hvor korn skal vendes med korte mellemrum for at undgå, at det selvantænder eller går i forrådnelse. Det krævede derfor meget mandskab. 

Fra 1890'erne begyndte man så gradvist at anvende siloer, store opretstående beholdere af træ eller jern, der var placeret inde i en muret bygning for at beskytte mod vejret. Efter 1900 blev siloerne mest bygget af jernbeton.

Arbejdet ændrede karakter. Fysik og store muskler var ikke længere nok. Der måtte viden til

Elevatorer og kloge folk
Ved at have flere siloer ved siden af hinanden, som i silokomplekset på Mellemarmen, kunne kornet luftes. Man flyttede det fra den ene silo til den anden ved hjælp af elektrisk drevne kopelevatorer og senere sugeanlæg. Elevatorerne blev også brugt til at suge kornet op af skibene. Tilsvarende blev losningen af kul mekaniseret med eldrevne kraner. Alt i alt betød det, at der blev mindre beskæftigelse for havnearbejderne. Samtidig ændrede arbejdet karakter. Fysik og store muskler var ikke længere nok. Der måtte viden til. Kendskab til forholdene, både arbejdsrutiner og det nye maskineri, var nødvendig.   

Hurtigere, billigere og bedre
Produktivitetsændringerne ved de nye siloer viste sig meget hurtigt. Størrelsen på skibene steg proportionalt med den omsatte kornmængde. I løbet af disse år kom der flere siloanlæg til på havnen. Århus oliefabrikssilo på 20.000 kubikmeter og i 1930 indviede KFK sit nye store anlæg.

Siloernes betydning
'De fem søstre' repræsenterer en vigtigt ændring i håndteringen af gods, som blev udbredt under den anden industrialiseringsbølge 1890-1950 - en parallel til forandringerne i fabrikkernes organisering af arbejdet, hvor mekaniseringen af blandt andet transporten gradvis erstattede den manuelle transport.

Siloerne i Århus er blot et eksempel på de talrige siloer, som har præget det danske landskab og ikke mindst havnene.

Siden er sidst opdateret: 22.11.2017

Siloanlægget "De fem søstre" er udpeget som nationalt industriminde fordi det:

• er et arkitektonisk flot eksempel på de talrige siloer, som har præget ikke mindst Danmarks havne

• er en teknologisk avanceret afløser for kornpakhusene, som sparede både plads og manuelt arbejde

Aarhus Oliefabrik og Jysk Andelsfoderstofforretning er udpeget som kulturmiljø i Aarhus Kommuneplan 2013, Kulturhistorisk Redegørelse 2013, side 226 ff.

Siloanlægget "De Fem Søstre"

Udskriv guiden og tag den med på tur til Siloanlægget "De Fem Søstre"

Download guiden her (pdf)

GOD BOG

Kenn Tarbensen og Kristian Buhl Thomsen: Industriminder i det gamle Århus. Århus Byhistoriske Fond, Dansk Center for Byhistorie 2010.

G. Haastrup, H. Harnow og R.S. Christensen: Industrisamfundets havne 1840-1970. Kulturarvsstyrelsen og Odense Bys Museer 2008.

Svend Aage Andersen: Havnearbejderne i Århus -før containernes tid. En undersøgelse af deres Livsform og erfaringsverden ca. 1880-1960. Udgivet af Århus byhistoriske udvalg. Universitetsforlaget i Århus 1988.


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)