12. Esbjerg dokhavn og fyrsystem

Esbjerg Havn er blandt Danmarks mest aktive erhvervshavne. Her begyndte eksporten af danske landbrugsvarer mod vest til først og fremmest England. Esbjerg var engang Danmarks største fiskerihavn, men i dag udgør offshore-virksomheden den største aktivitet på havnen.

Fra 30 til 18.000 indbyggere
Havnen og jernbanen var forudsætningen for, at Esbjerg blev en af Danmarks hurtigst voksende byer i slutningen af 1800-tallet.

Da det blev besluttet at anlægge havnen i Esbjerg i 1868, boede der kun cirka tredive personer på stedet. Derefter tog befolkningstilvæksten fart; I 1911 var Esbjerg vokset til at være den syvende største by i Danmark med 18.000 indbyggere.

Man havde ikke regnet med denne popularitet, men udbygningen af havnen, og de mange aktiviteterne derpå, tiltrak mange mennesker og virksomheder.  Byens slogan blev "Rask må det gå" og siden 1965 har Esbjerg været Danmarks femte største by.

I 1911 var Esbjerg vokset til at være den syvende største by i Danmark

Dokhavn og fyrsystem
Kernen i Esbjerg Havn er det trekantede dokhavnsbassin, hvis indsejling havde sluseporte. Ved lavvande lukkede man sluseporten, så vandet blev i bassinet.

Udover moler, bolværker og pakhuse udgør fyrsystemet, der leder skibe frem til havnen, også en vigtig del af havneanlægget. I dag strækker havnen sig over knap 5 kilometer og kaldes i folkemunde for "Esbjergs vugge".

Krigstab skabte vækst
Anlæggelsen af havnen i Esbjerg, der blev besluttet i 1868, bliver tit tolket som en reaktion på tabet af Slesvig-Holsten til Preussen efter nederlaget i 1864.

Men anlæggelsen af den nye statshavn og de samtidige jernbaneforbindelser herfra til Lunderskov og Holstebro, kan også forstås som et led - eller som et af toppunkterne - i en mere generel udvikling. Nemlig den bølge af havneforbedringer og nyanlæg, som var begyndt i 1830'erne, og den gradvise anlæggelse af jernbaner fra 1840'erne, som jo blandt andet fungerede som fødelinjer for havnene.  

Havnen strækker sig over knap 5 kilometer og kaldes i folkemunde for "Esbjergs vugge"

Porten til England
En væsentlig del af baggrunden for havnens tilblivelse, var den øgede landbrugsproduktion og eksport fra omkring 1830. Indtil 1840'erne gik eksporten primært til Norge, Sverige og Tyskland.

Der var også eksport til England, men i mere begrænset omfang, fordi det engelske marked havde høje toldsatser og andre former for importrestriktioner, der skulle beskytte de engelske landmænd. Men efterhånden som industriarbejderne kom til at udgøre en større del af den engelske befolkning, opgav man i løbet af 1840'erne de forskellige restriktioner. Herefter steg den danske eksport af korn og kvæg til det engelske marked markant.

Særlig de forbedrede eksportmuligheder for kvæg var vigtige for landbruget på de magre jorde i Vestjylland. Med tiden blev behovet for en eksporthavn i Vestjylland derfor større og forstærkedes efter 1864, hvor den betydeligste havn på Vestkysten, Tønning, gik tabt.

Herefter steg den danske eksport af korn og kvæg til det engelske marked markant

Danish butter
Først blev landbrugsvarerne eksporteret uforarbejdede , som korn og levende kvæg. Senere blev varerne forarbejdede til for eksempel flæsk og smør og og eksporteret som industriprodukter. I dag er kun havnen tilbage til minde om eksportstaldenes store anlæg.

Fra kvæg til olie
I de første år var der et leben på havnen. Sømandshjemmet var samlingspunkt for de mange arbejdere på havnen og beboerne i byen. Men i perioden 1909-1922 blev der anlagt en ny trafik- og fiskerihavn nordvest for dokhavnen, som trak en del aktiviteter væk fra den gamle havn. I 1967 begyndte den containerindustri som havnene består af i dag sammen med olie- og offshoreindustrien i Nordsøen.
 
Esbjerg Havn er et symbol på den omfattende eksport af landbrugsvarer til England, som udgjorde et vigtigt element i den danske industrialisering. Havnen repræsenterer udbygningen af de danske havne under industrialiseringens første fase.

Siden er sidst opdateret: 24.11.2017

Esbjerg dokhavn er udpeget som nationalt industriminde fordi den:

• er et symbol på den omfattende eksport af stadigt mere industrielt forarbejdede landbrugsvarer til England

• er et højdepunkt i udbygningen af infrastrukturen med jernbaner og havne under industrialiseringens første fase

• er Danmarks femte største bys vugge

Esbjerg Dokhavn er udpeget som kulturmiljø i Esbjerg Kommuneplan 2014-2026, side 248 ff.

På tur til Esbjerg Havn

Udskriv guiden og tag på tur til Esbjerg havn og fyrsystem

Download guiden her (pdf)

GOD BOG

G. Haastrup, H. Harnow og R.S. Christensen: Industrisamfundets havne 1840-1970. Kulturarvsstyrelsen og Odense Bys Museer 2008.

Hahn-Pedersen, Morten (red.) Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg 1992. Indeholder artikler om havnens historie.

Sigurt Rambusch: Esbjerg Havn 1868-1968. Danmarks port mod vest. Esbjerg 1968.


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)