Statens Kunstfond

Scenekunst – festivaler med internationalt indhold

Tilskud til festivaler/platforme i Danmark med internationalt indhold.

Område:

Frister:

* Note: Fristen er inden kl. 24 på ansøgningsdagen. OBS! Dette er ansøgningsvejledningen til fristen 1. november 2016. Der kan komme ændringer.

Hvem kan søge?

Professionelle aktører inden for scenekunstområdet.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit kunstneriske arbejde går på tværs af kunstarterne.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst ønsker gennem støtte til danske festivalers og platformes internationale aktiviteter at udvikle og fremme dansk scenekunst gennem møder med et internationalt scenekunstmiljø.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

I vurderingen lægges vægt på at støtte:

 • Scenekunstneriske aktiviteter af høj kunstnerisk kvalitet
 • Festivaler/platforme hvor der er tydeligt redegjort for en strategi i forhold til økonomi, succeskriterier, placering i et dansk festivallandskab herunder samarbejdspartnere i ind- og udland samt udviklingsperspektiver for festivalen/platformen
 • Aktiviteter, hvor der er indtænkt interaktion, erfaringsudveksling og netværksmuligheder for og med et dansk scenekunstmiljø
 • Aktiviteter, hvor der tydeligt er redegjort for overvejelser om festivalens profilmæssige valg, herunder både form og indhold.
 • Aktiviteter, der udfordrer og udvikler og generelt forholder sig til festivalformatet  

Det bliver vurderet ud fra den enkelte ansøgning om der ydes støtte til specifikke udgifter eller om tilskud ydes som en rammebevilling. I forbindelse med ansøgninger om rammebevilling kan der gives støtte i op til 3 år.

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægges der vægt på:

 • en stærk og original kunstnerisk intention – indholdsmæssigt og udtryksmæssigt
 • klare overvejelser om sammenhængen mellem form og indhold
 • evne til at omsætte indhold til præcist valgt udtryk
 • evne og vilje til afsøgning af scenekunstneriske udtryk
 • klare valg i relation til publikum

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst forbeholder sig ret til at balancere uddelingen i forhold til en fordeling af tilskud til:

 • målgrupperne voksne og børn
 • en spredning i forhold til genre
 • geografisk spredning

Oplysninger om ansøgers eventuelle tidligere tilskud fra Statens Kunstfond (fra 2014) eller Statens Kunstråd (før 2014) tre år tilbage vil indgå som grundlag for behandling af ansøgningen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar før du går i gang.

Følgende særlige oplysninger skal indtastes i ansøgningsformularen:

 • Kort projektbeskrivelse
 • Links til relevant information - Ansøger har ansvaret for, at eventuelle links virker.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

Der skal ikke vedhæftes andre bilag. Yderligere bilag udover de nævnte vil ikke indgå i behandling af ansøgningen.

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil ikke blive behandlet.

Økonomi

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst foretager en vurdering af støttebehovet i det ansøgte projekt.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden for 8 uger efter indsendelse af ansøgningen. I løbet af de 8 uger bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet.

Når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet udmeldt samlet på kunst.dk.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst kan yde støtte til professionel teatervirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed og Lov om Scenekunst kapitel 8 §18.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud. Læs mere om kravene til afrapportering her.

Hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskud, skal dette afspejles i afrapporteringen.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Hent ansøgningsskemaet som PDF

Kontakt

Maiken Tandgaard Derno
33 74 45 09

Hjælp til teknikken

Har du problemer med at få ansøgningsblanketten til at virke, kan det skyldes, at du bruger en af disse browsere: Explorer eller Safari.

Vi anbefaler, at du i stedet benytter Chrome eller Firefox.

Se her for mere teknisk hjælp.

Siden er sidst opdateret: 09.05.2016


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På slks.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra slks.dk.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)