Medienævnet

Redaktionel produktionsstøtte - Ansøgning

Tilskud til trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier til produktion af redaktionelt indhold.

Område:

Frister:

Hvem kan søge?

Redaktionel produktionsstøtte kan søges af trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier. Nyhedsmediet skal have et indhold, der er redigeret til et dansk publikum og som består af beskrivelser af danske samfundsforhold eller har et dansk perspektiv på udenlandske begivenheder. Nyhedsmediet skal desuden opfylde en række betingelser, som er beskrevet nærmere nedenfor under overskriften ”Sådan vurderes din ansøgning”.

Ved trykte nyhedsmedier forstås dagblade, dagbladslignende publikationer, fagblade eller lignende. Ved skrevne internetbaserede nyhedsmedier forstås internetmedier, hvis indhold primært består af tekstindhold på eksempelvis web, tablet eller mobil. Levende billeder og lyd kan indgå i mindre omfang, hvis det understøtter tekstindholdet.

Hvem kan ikke søge

Der kan ikke ydes produktionsstøtte til nyhedsmedier, der ejes helt eller delvist af offentlige institutioner eller af offentligt finansierede selskaber eller lignende. Dette gælder uanset om nyhedsmediet i øvrigt opfylder alle lovgivningens betingelser.

Der kan ikke ydes produktionsstøtte til nyhedsmedier, der ejes med to tredjedele eller mere af arbejdsgiver-, arbejdstager- eller brancheorganisationer. Dette gælder uanset om nyhedsmediet i øvrigt opfylder alle lovgivningens betingelser.

Hvad er formålet med ordningen?

Redaktionel produktionsstøtte har til formål at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter med henblik på styrkelse af det danske demokrati og den demokratiske debat i Danmark.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Medienævnet, der vurderer og træffer afgørelse vedrørende ansøgninger om redaktionel produktionsstøtte. Nævnet træffer deres afgørelse på baggrund af, hvorvidt ansøgerne opfylder de betingelser for tilskud som følger af mediestøtteloven og mediestøttebekendtgørelsen. Betingelserne skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet og i tilskudsåret.

Redaktionel produktionsstøtte består af en hovedordning og en supplementsordning. Når du ansøger om produktionsstøtte, vil du i ansøgningsblanketten blive bedt om at angive, om du både søger om tilskud fra hoved- og supplementsordningen eller kun fra hovedordningen.

Tilskud fra hovedordningen kan ydes til trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier, der opfylder følgende betingelser:

 1. Nyhedsmediet er et selvstændigt medie
 2. Nyhedsmediet har en ansvarshavende redaktør
 3. De redaktionelle medarbejdere på nyhedsmediets redaktion udgør sammen med den ansvarshavende redaktør minimum tre årsværk
 4. Nyhedsmediet henvender sig til en bred kreds af brugere, og er ikke alene rettet mod bestemte erhvervs- og faggrupper, medlemmer af arbejdsgiver-, arbejdstager- eller brancheorganisationer, politiske partier eller ansatte i offentlige institutioner m.v.
 5. Nyhedsmediet leveres og stilles til rådighed i hele landet på ens vilkår for brugerne og er tilgængelig for alle, evt. mod betaling
 6. Mindst halvdelen af nyhedsmediets indhold er redaktionelt stof i form af artikler m.v. inden for et bredt emneområde og med behandling af aktuelt nyhedsstof
 7. Nyhedsmediets redaktionelle stof behandler primært politiske, samfundsrelaterede og kulturelle temaer
 8. Mindst en sjettedel af nyhedsmediets samlede indhold er selvstændigt journalistisk bearbejdet med henblik på offentliggørelse i det pågældende nyhedsmedie
 9. Nyhedsmediet udkommer med minimum ti udgaver eller versioner om året

Tilskud fra supplementsordningen ydes til følgende to typer nyhedsmedier:

 • Trykte landsdækkende nyhedsmedier, der udkommer minimum fire dage om ugen og har et samlet oplag på under 40.000 eksemplarer pr. udgivelse
 • Skrevne internetbaserede nyhedsmedier, som ikke har samme ejer eller udgiver som et andet nyhedsmedie, der direkte eller indirekte er støttet i henhold til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, eller som er omfattet af bestemmelser om fritagelse for afgift i henhold til momsloven.

Nyhedsmediet skal desuden opfylde betingelserne beskrevet under hovedordningen ovenfor dog med følgende to skærpelser:

 • Mindst 75 % af nyhedsmediets indhold er redaktionelt stof i form af artikler m.v. inden for et bredt emneområde og med behandling af aktuelt nyhedsstof
 • Mindst en tredjedel af nyhedsmediets samlede indhold er selvstændigt journalistisk bearbejdet med henblik på offentliggørelse i det pågældende nyhedsmedie

I Vejledning til ansøgning om redaktionel produktionsstøtte i 2017 kan du læse mere om, hvordan de forskellige betingelser skal forstås og om hvordan du skal udfylde de enkelte felter i ansøgningsblanketten.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal udfylde og indsende den ansøgningsblanket, som du finder til højre på siden her. Der er kun adgang til blanketten – og dermed mulighed for at ansøge – i måneden op til ansøgningsfristen.

Nyhedsmedier, der får produktionsstøtte i 2016, skal ikke benytte ansøgningsblanketten på denne side. Læs mere om hvordan du indberetter redaktionelle omkostninger.

Til ansøgningsblanketten skal du vedhæfte en række bilag. Til nogle af bilagene er der skabeloner, som du også kan finde til højre på siden her. Vær opmærksom på, at hvis der en skabelon til et bilag, skal du benytte den. Følgende bilag kan eller skal vedhæftes ansøgningen:

Det er en god ide at have alle bilag klar inden du begynder at udfylde ansøgningsblanketten.

Vejledning til ansøgning om redaktionel produktionsstøtte i 2017 kan du læse mere om, hvordan de forskellige betingelser for tilskud skal forstås og om hvordan du skal udfylde de enkelte felter i ansøgningsblanketten.

Økonomi

Tilskud til redaktionel produktion ydes for et kalenderår af gangen. Hele puljen fordeles mellem alle de tilskudsberettigede nyhedsmedier på baggrund af mediernes redaktionelle omkostninger i det seneste år, hvor der foreligger et godkendt årsregnskab.

Tilskud fra hovedordningen kan maksimalt udgøre 35 % af et medies redaktionelle omkostninger og et medie kan maksimalt opnå et tilskud på 17,5 mio. kr. årligt.

Det samlede tilskud til trykte landsdækkende nyhedsmedier, der også modtager supplerende tilskud, kan ikke udgøre mere end mediets samlede redaktionelle omkostninger. 

Det samlede tilskud til fritstående internetbaserede nyhedsmedier, der også modtager supplerende tilskud, kan maksimalt udgøre 50 % af mediets samlede redaktionelle omkostninger.

Tilskud udbetales til den NemKonto, der er tilknyttet til det CVR-nr., der er oplyst i ansøgningsblanketten.

Hvornår får du svar?

Medienævnet træffer afgørelse på sit møde 17. november 2016, herefter skal mødereferatet godkendes og tilskuddene beregnes. Svar på ansøgning kan forventes i midten af december.

Når du har indsendt ansøgningen

Når ansøgningen er modtaget hos os, får du en automatisk kvittering med et referencenummer. Kvitteringen sendes til den mailadresse, du har oplyst i ansøgningen. Har du fået kvitteringen, er ansøgningen gået igennem.

Lovgrundlag

Redaktionel produktionsstøtte fordeles jf. Lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte samt Bekendtgørelse nr. 1653 af 27. december 2013 om mediestøtte.

 

 

NB: I afsnittet nedenfor henviser vi til ansøgningsskemaet som PDF. I PDF-udgaven fremgår det desværre fejlagtigt, at man skal ansøge på CPR-nummer. Det er imidlertid alene muligt at ansøge på CVR nummer, hvilket også fremgår af det elektroniske ansøgningsskema.

Kontakt

Medier
33 73 33 28

Hjælp til teknikken

Har du problemer med at få ansøgningsblanketten til at virke, kan det skyldes, at du bruger en af disse browsere: Explorer eller Safari.

Vi anbefaler, at du i stedet benytter Chrome eller Firefox.

Se her for mere teknisk hjælp.

Siden er sidst opdateret: 09.05.2016


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På slks.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra slks.dk.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)