Tilskud & Tilladelser

Tilskud, puljer, godkendelser, tilladelser og dispensationer

Sorteret efter frist

94 muligheder

Ordning Frist

Formidlingsordningens pulje 2 (Billetkøbsordningen)

Tilskud til nedbringelse af billetpriser for stationære teatre og andre producerende teatre samt scenekunstkompagnier uden fast scene, sæson 2017/18

Scenekunst, Børn og Unge

4. januar 2017

Udviklingstilskud fra Innovationspuljen - Medier

Tilskud til udvikling af trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier. Tilskud ydes til forundersøgelser og til projekter, hvor et selvstændigt nyhedsmedie omstilles eller udvikles.

Medier

9. januar 2017

Etableringstilskud fra Innovationspuljen - Medier

Tilskud til etablering af trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier. Tilskud ydes til forundersøgelser og til projekter, hvor der etableres et nyt selvstændigt nyhedsmedie.

Medier

9. januar 2017

Kunsthåndværk og design i Japan

Tilskud til samarbejder med japanske partnere inden for kunsthåndværk og design

Kunsthåndværk & design

10. januar 2017

Bestillingsværker - musik

For orkestre, ensembler, foreninger og andre kulturinstitutioner til honorarer til danske komponister i forbindelse med bestillingsværker.

Musik

16. januar 2017

Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner

Støtte til små børns møde med kunst og kultur i dagtilbud gennem nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner.

Børn og Unge

16. januar 2017

Scenekunst for børn, unge og voksne

Der kan kun ansøges om projektstøtte i sæson 2016/17 og 2017/18 til fristen 16. januar. Ansøgningsskema og opdateret ansøgningsvejledning lægges op senest en måned før fristen!

Scenekunst

16. januar 2017

Komponistaftaler

Komponistaftaler af kortere eller længere varighed. Det kan være: Bestillingsværker, huskomponistaftaler, residencies og andre forpligtende samarbejder mellem musikaktører og danske komponister inden for alle former for musik. Statens Kunstfond yder tilskud til komponisternes honorar.

Musik

16. januar 2017

Rådighedsbeløb til danske ambassader og institutter

Tilskud til danske ambassader og institutter, der afholder arrangementer med henblik på international kulturudveksling.

Internationalt

18. januar 2017

Udstillingsprogram

Tilskud til udstillingssteders udstillingsprogram i 2 år

Billedkunst

19. januar 2017

Afrapportering

Al afrapportering skal indsendes elektronisk. Du kan finde link til relevante blanketter og vejledning for dit tilskud nedenfor. 

Projekt- og aktivitetstilskud

Læs mere her hvis du skal afrapportere for et projekt/aktivitetstilskud

Driftstilskud

Læs mere her hvis du skal afrapportere for et driftstilskud


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På slks.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra slks.dk.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)