Tilskud & Tilladelser

Tilskud, puljer, godkendelser, tilladelser og dispensationer

Sorteret efter frist

86 muligheder

Ordning Frist

Folkeoplysningspuljen

Tilskud til mindre projekter, der fremmer folkeoplysningen inden for en række indsatsområder.

Folkeoplysning

27. oktober 2016

Større tværgående udviklingsprojekter på højskole- og folkeoplysningsområdet

Tilskud til større tværgående udviklingsarbejder og rådgivningsvirksomhed primært med sigte på højskoler og sekundært med sigte på folkeoplysning.

Folkeoplysning

27. oktober 2016

Større projekttilskud til danske fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker

Tilskud til aktiviteter og projekter større end 150.000 kr. med relation til danske fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) uddeler tilskuddene.

Biblioteker

28. oktober 2016

Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre

Tilskud til projekter og projektmodning, der sigter mod udvikling af folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre inden for definerede indsatsområder.

Biblioteker

1. november 2016

Scenekunst - Internationale aktiviteter

Tilskud til aktiviteter med internationalt indhold inden for scenekunstområdet

Scenekunst, Internationalt

1. november 2016

Godkendelse af forestillinger - Refusionsordningen

Teatre kan søge om at få godkendt en forestilling til at indgå i Refusionsordningen for kommuners udgifter til køb af forestillinger.

Scenekunst, Børn og Unge, Kommuner

1. november 2016

Scenekunst – festivaler med internationalt indhold

Tilskud til festivaler/platforme i Danmark med internationalt indhold.

Scenekunst, Internationalt

1. november 2016

Forfattercentrum

Du kan søge forfattercentrumpuljen, hvis du arrangerer enkeltstående arrangementer med forfattere eller oversættere. Støtten gives til forfatterens eller oversætterens honorar.

Litteratur

1. november 2016

Formidlingsordningens pulje 3 til arrangører af turnéteater

Til arrangører af turnerende teater sæson 2016/2017.

Scenekunst

1. november 2016

Refusion af udgifter til visningsvederlagsordningen

Refusion af institutioners udgifter til visningsvederlag til kunstnere, kunsthåndværkere og designere for udstillinger, der har haft åbningsdato i perioden 7. november 2015 – 6. november 2016.

Billedkunst

7. november 2016

Afrapportering

Al afrapportering skal indsendes elektronisk. Du kan finde link til relevante blanketter og vejledning for dit tilskud nedenfor.

PROJEKT- OG AKTIVITETSTILSKUD
Hvis du skal du afrapportere for et projekt/aktivitetstilskud, kan du læse mere her.

DRIFTSTILSKUD
Hvis du skal du afrapportere for et driftstilskud, kan du læse mere her.


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På slks.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra slks.dk.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)