Kortlægning og inspirationsmateriale om kunst og kultur i dagtilbud

Kulturministeriet har i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling undersøgt, hvordan og hvor meget små børn møder kunst og kultur i dagtilbuddene. Kortlægningen, Børns møde med kunst og kultur i dagtilbud, er foretaget i 648 dagtilbud og i kommunale forvaltninger i 98 kommuner. Formålet er at kvalificere videre tiltag på området og give faktuel viden, som voksne med interesse i kunst og kultur for børn kan bruge som grundlag, når de sætter gang i nye aktiviteter.

Rapporten indeholder indledningsvis et kort metodeafsnit, der beskriver kortlægningens design. Derefter følger et afsnit, der redegør for resultatet af en spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt dagtilbudsledere, efterfulgt af et afsnit med resultatet af en spørgeskemaundersøgelsegennemført på kommunalt plan blandt forvaltningsrepræsentanter. Rapporten afsluttes med et kort opsummerende og perspektiverende afsnit. Det er muligt at orientere sig i samtlige data der ligger til grund for de to spørgeskemaundersøgelser i Tabelrapport 1 - dagtilbud og Tabelrapport 2 - kommuner. 

Sammen med kortlægningen er også udarbejdet et inspirationshæfte, som skal inspirere til at skabe flere kunst- og kulturprojekter i dagtilbud på en lettilgængelig måde. Inspirationshæftet indeholder 14 gode projekteksempler fra Danmark og Norden på, hvordan man kan arbejde med kunst og kultur i dagtilbud. Eksemplerne er udvalgt, så de dækker forskellige aldersgrupper, geografiske områder, kunstarter og pædagogiske, didaktiske og æstetiske tilgange. 

Udarbejdet af Rambøll Management Consulting i et samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og professor Beth Juncker.

Kortlægning (pdf)

Tabelrapport 1 (pdf)

Tabelrapport 2 (pdf) 

Inspirationshæfte (pdf)

Siden er sidst opdateret: 02.08.2016

Kontakt

Anne-Kristine Mortensen
33 73 33 78


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På slks.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra slks.dk.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)