Strategi

Kultur er en central del af sammenhængskraften og identiteten i det danske samfund. Kultur er også en vigtig del af de enkeltes livskvalitet både i form af glæde og refleksion.

Slots- og Kulturstyrelsen yder faglig rådgivning til kulturministeren og bidrager til udformning og gennemførelse af regeringens målsætninger på kulturområdet. Ligeledes udmøntes tilskudsmidler til såvel enkeltpersoner som organisationer og institutioner, og vi indsamler, bearbejder og formidler oplysninger og resultater, der bidrager til at udvikle kulturlivet.

Styrelsen driver og vedligeholder desuden statens slotte, haver og kulturejendomme, og gennem faglighed og innovation skaber vi en bedre udnyttelse af ressourcerne således, at der bliver mere kultur for pengene.

Styrelsens strategi for 2017-20 beskriver de strategiske indsatser, styrelsen vil arbejde med for at nå vores mål. På baggrund af brugerundersøgelsen vil styrelsen bl.a. iværksætte aktiviteter for at sikre en fortsat stabil positiv oplevelse af styrelsen og for at øge tilfredsheden på kulturarvsområdet.

Strategi for Slots- og Kulturstyrelsen 2017-2020 og Brugerundersøgelse 2016

Rammeaftale for Slots- og Kulturstyrelsens 2016

Siden er sidst opdateret: 27.01.2017


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På slks.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra slks.dk.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)