Det Særlige Bygningssyn

Det Særlige Bygningssyn er kulturministerens, og derigennem Kulturstyrelsens, rådgivende udvalg i spørgsmål om bygningsfredning og -bevaring. Det består af 12 medlemmer, der er udpeget af kulturministeren efter indstilling fra institutioner og organisationer inden for det bygningskulturelle område. Bygningssynets medlemmer sidder i fire år ad gangen, og et medlem kan normalt kun sidde i to perioder i træk. Der holdes ti møder om året.

Selv om Det Særlige Bygningssyn udelukkende er rådgivende, kan Kulturstyrelsen ikke frede en bygning uden Det Særlige Bygningssyns positive indstilling. Derimod kan Kulturstyrelsen beslutte ikke at frede en bygning, selv om Det Særlige Bygningssyn har anbefalet det. Kulturstyrelsen kan også ophæve en fredning, selv om Bygningssynet er imod det.

Det Særlige Bygningssyn skal desuden rådgive i forbindelse med større restaureringsarbejder og byggeprojekter af mere principiel karakter på fredede bygninger.

Oversigt over medlemmer af Det Særlige Bygningssyn 2015-2019

 • Lars Juel Thiis, arkitekt og indehaver af Cubo Arkitekter A/S, adjungeret professor ved Aalborg Universitet
  indstillet af Kulturstyrelsen til formandsposten
 • Trine Neble, arkitekt og partner i Erik Møller Arkitekter
  genindstillet af Akademisk Arkitektforening
 • Morgens A. Morgen, arkitekt, professor i Arkitektonisk Kulturarv på Arkitektskolen i Aarhus
  indstillet af Arkitektskolen Aarhus og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK). (Arkitektskolen og KADK skiftes til at indstille et medlem. Arkitektskolen Aarhus er den organisation, der har indstillet for den kommende periode).
 • Dorte Mandrup, arkitekt og indehaver af Dorte Mandrup Arkitekter
  genindstillet af Akademiraadet/Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster
 • Jens Toftgaard, ph.d og kulturarvschef på Odense Bys museer
  indstillet af Museumsudvalget for Kulturhistorie (nedsat iht museumsloven til at rådgive Kulturstyrelsen)
 • Ulla Kjær, seniorforsker og dr. phil
  indstillet af Nationalmuseet
 • Boris Brorman Jensen, arkitekt og ph.d.
  indstillet af Dansk Byplanlaboratorium
 • Holger Bisgaard, arkitekt og kontorchef i Naturstyrelsen
  indstillet af Miljøministeriet
 • Peter Hee, arkitekt og formand for Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
  indstillet af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
 • Birthe Iuel, formand for Bygnings Frednings Foreningen BYFO, sammenslutningen af ejere, administratorer og brugere af private fredede ejendomme i Danmark
  genindstillet af BYFO
 • Steen Høyer, landskabsarkitekt og professor på institut for Bygningskunst - By og Landskab på KADK
  genindstillet af Danske Landskabsarkitekter
 • Anja Kongsdal, selvstændig og medlem af byrådet for Venstre i Nyborg
  genindstillet af Kommunernes Landsforening.

Sekretær: Jannie Rosenberg Bendsen 

Siden er sidst opdateret: 11.02.2016

Kontakt

Jannie Rosenberg Bendsen
33 74 52 84

Adresse

Det Særlige Bygningssyn
c/o Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På slks.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra slks.dk.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)