Fakta om museerne

Copyright: Kunsten, Museum of Modern Art, Aalborg

Museer i Danmark er i hovedtræk delt i to grupper. Den ene gruppe er de museer, som er omfattet af museumsloven. Slots- og Kulturstyrelsen fører tilsyn med, at lovens krav opfyldes og uddeler statens tilskud til disse museer.

Den anden gruppe er museer, der ikke er omfattet af museumsloven. Det er museer, der kan være oprettet og ejet af enkeltpersoner, private institutioner, fonde, foreninger eller kommuner. Det står nemlig enhver frit for at oprette et museum, da det ikke er en beskyttet betegnelse. 

Hvis et museum ønsker at komme med i den første gruppe, skal en række betingelser være opfyldt.

Antal museer

Der bliver færre statsanerkendte museer i disse år, da flere museer vælger at fusionere. Pr. 1. januar 2017 er der 97 statsanerkendte museer under museumsloven.

Oplysninger om museer, der ikke er statslige eller statsanerkendte, findes ikke på denne hjemmeside. Informationer om dem skal søges ad andre veje fx via biblioteker, turistbureauer, kulturguider m.m.

Museers ansvar

De museer, der er omfattet af museumsloven, udgør et netværk, som i fællesskab har ansvaret for Danmarks kultur- og naturarv.

Disse museer er igen delt i to typer:

Begge typer modtager driftsmidler fra staten og skal leve op til en række krav i museumsloven.

Siden er sidst opdateret: 26.04.2016


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På slks.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra slks.dk.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)