Konference om de lokale og regionale medier

Der er nu åbnet for tilmelding til Slots- og Kulturstyrelsens formiddagskonference om de lokale og regionale mediers indhold, rolle og betydning

Konferencen, der afholdes den 23. marts kl. 9-12 i forbindelse med offentliggørelsen af to rapporter om de lokale og regionale mediers indhold, rolle og betydning i lokalområder, afholdes på Nationalmuseet i Festsalen.

Kulturminister Mette Bock åbner konferencen, hvor der både vil blive præsenteret resultater fra de to rapporter og blive afholdt paneldebat. Dagens ordstyrer vil være journalist Adam Holm.

Du finder link til tilmeldingsblanketten, foreløbigt program og praktiske informationer her

Sidste frist for tilmelding er torsdag den 16. marts kl. 12.00.

Overblik og perspektivering 2016

Dette er tredje udgave af Slots- og Kulturstyrelsens ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”, der første gang udkom i 2014. Med rapporteringen i 2014 blev der lagt et fundament og etableret en basisstruktur med en omfattende mængde data for medieforbruget og mediebranchen i Danmark. Denne basis er der blevet arbejdet videre med og udviklet på i både 2015 og 2016.

I denne overbliksrapport uddrager, viderebearbejder og perspektiverer vi de væsentligste konklusioner fra årets undersøgelser – både fra nye analyser af mediebrugen i Danmark og fra de specialrapporter, der er blevet offentliggjort i december 2015 om henholdsvis ”Mediebrug på internettet – Streaming, indhold og adgang”, ” Sociale medier – brug, interesseområder og debatlyst” og ”Media Literacy i en dansk kontekst”.

Læs hele kapitlet med overblik og perspektivering her / You can also find the summary in English here

Accept af cookies

På Mediernes Udvikling bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra Mediernes Udvikling.

Accepter cookies