Nye rapporter om de lokale og regionale medier

Rapporten "Lokal- og regionalmediers indhold, rolle og betydning i lokalområder" belyser overordnet, hvordan tilstanden er i de lokale og regionale nyhedsmedier ud fra journalisternes, redaktørernes og borgernes synsvinkel samt ud fra nyhedsindholdet i de lokale og regionale medier.

 

Find rapporten "Lokal- og regionalmediers indhold, rolle og betydning i lokalområder" her

 

Rapporten "Mediefusioners effekter på lokal- og regionalmediers strategi og indhold" undersøger  motiver for mediefusioner og afdækker konsekvenser for den journalistiske dækning af de lokale og regionale områder.

 

Find rapporten "Mediefusioners effekter på lokal- og regionalmediers strategi og indhold" her

Overblik og perspektivering 2016

Dette er tredje udgave af Slots- og Kulturstyrelsens ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”, der første gang udkom i 2014. Med rapporteringen i 2014 blev der lagt et fundament og etableret en basisstruktur med en omfattende mængde data for medieforbruget og mediebranchen i Danmark. Denne basis er der blevet arbejdet videre med og udviklet på i både 2015 og 2016.

I denne overbliksrapport uddrager, viderebearbejder og perspektiverer vi de væsentligste konklusioner fra årets undersøgelser – både fra nye analyser af mediebrugen i Danmark og fra de specialrapporter, der er blevet offentliggjort i december 2015 om henholdsvis ”Mediebrug på internettet – Streaming, indhold og adgang”, ” Sociale medier – brug, interesseområder og debatlyst” og ”Media Literacy i en dansk kontekst”.

Læs hele kapitlet med overblik og perspektivering her / You can also find the summary in English here

Accept af cookies

På Mediernes Udvikling bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra Mediernes Udvikling.

Accepter cookies