Fællesantenneanlæg

Must carry-reglerne

Must carry-reglerne fastsætter, at ejere af fællesantenneanlæg er forpligtede til at fordele visse programmer i anlægget. Det drejer sig om:  

  • Tv-kanalen FOLKETINGET
  • Tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser fra DR og TV 2/DANMARK A/S
  • Programmer fra DR1 og DR2 med synstolkning.

Der er ikke tilsvarende krav om fordeling af bestemte tv-kanaler for satellitdistributører og distributører, som udbyder tv, der kan modtages med egen antenne.

Kvalitetskrav for fordeling af tv-kanaler

Must carry-programmerne skal fordeles mindst i den samme lyd- og billedkvalitet, som de udsendes i på det terrestriske sendenet. Det betyder, at:

  • de digitale must carry-programmer - som hidtil - som minimum skal viderefordeles til de enkelte husstande i digital form.
  • hvis must carry-kanaler/programmer udsendes i f. eks. HD- eller næsten HD-kvalitet m.v., skal de som minimum viderefordeles i denne kvalitet.
  • det er tilladt at (parallel-)fordele programmerne i en ringere kvalitet, som f. eks. analog eller ikke-HD, så længe der samtidig sker fordeling i den samme lyd- og billedkvalitet, som programmerne udsendes i.
  • det er tilladt at viderefordele programmerne i en bedre kvalitet, end de udsendes i på det terrestriske sendenet, f.eks. i en højere opløsning.

Kvalitetskravet gælder ikke for IP-tv., dvs. tv, der fordeles til slutbrugeren via tele-/internet.

Fordeling af tv-kanaler i pakker

Hvis fordelingen af kanaler i fællesantenne- eller kabelanlæg sker i mere end én pakke, skal samtlige pakker indeholde ”must carry”-programmerne. Der skal også være mulighed for alene at købe en pakke, som ikke indeholder ”high-pay”-programmer. Ved ”high-pay”-programmer forstås programmer, som indgår i prisen for en programpakke i forhold til de tilsluttede husstande med mere end 32 kr. per kanal per måned (inkl. moms og rettighedsbetaling). Beløbet reguleres årligt ultimo januar på baggrund af udviklingen i det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks (årsgennemsnit). Reguleringen sker første gang i 2014. Beløbene afrundes til nærmeste hele kr. 

Tilsyn med "must carry"-forpligtelserne og klageadgang

Kulturstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af "must carry"-reglerne. Du kan klage til Kulturstyrelsen, hvis du mener, at reglerne ikke overholdes i et fællesantenneanlæg. Du kan klage ved at skrive et brev til Slots- og Kulturstyrelsen eller gerne ved e-mail  til medi@remove-this.slks.dk  Husk at angive navnet og kontaktoplysninger til fællesantenneanlægget, samt naturligvis grunden for din klage m.v.  Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at ringe til os. Se venligst kontaktoplysninger til medarbejdere på området øverst til højre.

Her finder du reglerne

Siden er sidst opdateret: 26.10.2016

Kontakt

Tomas Kærup
33 73 33 84

Spørgsmål og svar om must carry-reglerne

Har du spørgsmål til must carry-reglerne, så kan du se svar på de hyppigste spørgsmål under menupunktet Spørgsmål og svar


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På slks.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra slks.dk.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)