Bladpuljen

Bladpuljen blev oprettet i 2004 med det formål at fremme demokratisk debat og kulturel og samfundsmæssig oplysning. Bladpuljens fordelingsudvalg beslutter  hvilke blade, der kan modtage tilskud. Udvalget består af tre medlemmer, som er udpeget af kulturministeren.

Hvad kan der søges tilskud til?

Bladpuljen yder tilskud til distribution af visse periodiske blade og tidsskrifter, der udkommer mindst to gange årligt. Tilskud kan ydes, hvis bladets indhold er

  • af almennyttig eller humanitær karakter, eller
  • inden for områderne kultur, undervisning, idræt, miljø og religion

Hvem kan søge?

Foreninger og udgivere, som på et ideelt grundlag bidrager til demokratisk debat, kulturel og samfundsmæssig oplysning eller fremmer foreningslivet.

Hvornår kan jeg søge tilskud?

Der søges tilskud for ét år ad gangen.

Ansøgningsfristen for ansøgning til Bladpuljen 2017 var mandag den 6. februar 2017 kl. 12.00.

Det elektroniske ansøgningsskema var tilgængeligt fra 19. december 2016.

Hvordan søger jeg tilskud?

Der ansøges online via Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside ved hjælp af et elektronisk ansøgningsskema. Det elektroniske ansøgningsskema samt vejledninger, revisionsinstruks og oplysningsskemaer finder du her.

Vær opmærksom på, at ansøgningen indsendes med Digital underskrift (NemId).

Siden er sidst opdateret: 23.02.2016

Kontakt

Nyt fra Bladpuljen

Som led i omlægningen af mediestøtten er bekendtgørelsen om Bladpuljen blevet ændret. Den ændrede bekendtgørelse trådte i kraft 15. september 2013.

Læs den nye bekendtgørelse om Bladpuljen her


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På slks.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra slks.dk.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)