Kommuneplan

En kommuneplan skal indeholde retningslinjer, der sikrer de kulturhistoriske bevaringsværdier både i byerne og i det åbne land. Bevaringsværdier er fortidsminder, bygninger og kulturmiljøer samt kirkerne og deres omgivelser.  

Kommunerne skal sikre både bevaringsværdige enkeltelementer og kulturhistoriske helheder, dvs. værdifulde kulturmiljøer. Kommunernes indsats skal rettes mod at vise menneskets virksomhed i alle perioder, dvs. fra forhistorisk tid til nutiden.

Kommunernes kompetence til at udpege og afgrænse kulturmiljøer i det åbne land er ny for kommunerne. De skal nu præcisere og supplere de eksisterende udpegninger fra regionplanerne. Sammen med en udpegning af kulturmiljøer i byerne vil der fremkomme et dækkende billede af kommunens kulturmiljøer.

Både i byerne og i det åbne land er der en righoldig kulturarv, der kan indgå som strategisk element i den kommunale planlægning. Kulturarven er en ressource, der kan medvirke positivt til at fremme bosætning, erhvervsudvikling og turisme.

Siden er sidst opdateret: 10.12.2015

Kontakt

Lisbeth Øhrgaard
33 74 51 22

Kommunal planlægning i samarbejde med de kulturhistoriske museer

De kulturhistoriske museer samarbejder med de kommunale planmyndigheder. Planmyndighederne skal underrette museerne om planforslag og om bygge- og nedrivningstilladelser

Læs mere om museernes opgaver

Kulturmiljøet i kommunernes planlægning

Publikationen rummer en række samtaler- og synspunkter med mennesker, der bevidst har anvendt kulturmiljøet i den kommunale planlægning. Eksempler fra den kommunale praksis. Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen 2003.

Hent publikationen


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På slks.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra slks.dk.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)