Det Internationale Kulturpanel

Slots- og Kulturstyrelsen er repræsenteret i IKP, der i en strategisk handlingsplan for 2014-2016 har formuleret fælles, forpligtende indsatsområder for den internationale kulturudveksling.

Handlingsplanen sigter overordnet på at øge Danmarks kulturudveksling med udlandet og styrke internationaliseringen af dansk kulturliv og skal konkret bidrage til at opfylde den internationale kulturudvekslings fire formål om:

 1. udvikling og fornyelse af dansk kunst og kultur
 2. markedsføring af Danmark som land
 3. fremme af kultureksport
 4. fremme af interkulturel dialog.

Formålene er ligeværdige og har deres udspring i kunstens og kulturens egenværdi.

Gennem handlingsplanen har Kulturpanelets medlemmer fastlagt fælles formål, målsætninger, kulturudvekslingsprincipper, succeskriterier og arbejdsmetoder.

Panelet har endvidere for den treårige periode valgt at fokusere på tre tværgående temaer og kombinere dem med to geografiske satsningsområder. Derudover indgår et samarbejde om strategiske begivenheder.

De tre tværgående temaer:
· Bæredygtighed
· Børn/unge
· Dialog, demokrati og deltagelse.

De geografiske satsningsområder:
· BRIKS-landene - defineret som Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika
· Mellemøsten - opdelt i områderne Levanten, Nordafrika og Golfen.

Læs Det Internationale Kulturpanels handlingsplan 2014-2016 (pdf).

 

Foto af den renoverede Formynderskabssal (Finn Juhl-salen) i FN i New York - ét af Det Internationale Kulturpanels tidligere samarbejdsprojekter.
Fotograf: Hans Ole Madsen

Kontakt

Charlotte Malte
33 74 45 15

Det Internationale Kulturpanel - IKP

Det Internationale Kulturpanel er et overordnet forpligtende samarbejdsforum bestående af Kulturministeriet, Udenrigsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og centrale kulturaktører.

Medlemmer af IKP

 • Kulturministeriet
 • Udenrigsministeriet
 • Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • Center for Kultur og Udvikling
 • Det Danske Kulturinstitut
 • Dansk Arkitektur Center
 • Dansk Design Center
 • Det Danske Filminstitut
 • Statens Kunstfond

Kulturpanelets vision for Danmarks kulturudveksling

Kulturpanelets vision for Danmarks kulturudveksling med udlandet er, at styrke forbindelseslinjerne mellem Danmark og omverden gennem mødet med andre kulturer og lande og som led heri bidrage med vedkommende fortællinger om Danmark, fremme gensidig inspiration og samarbejde og befordre menneskelig og samfundsmæssig udvikling.


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På slks.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra slks.dk.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)