Det Internationale Kulturpanel

Slots- og Kulturstyrelsen er repræsenteret i IKP, der i en strategi for 2017-2020 har formuleret fælles, forpligtende indsatsområder for den internationale kulturudveksling.

Strategien sigter overordnet på at øge Danmarks kulturudveksling med udlandet og styrke internationaliseringen af dansk kulturliv og skal konkret bidrage til at opfylde den internationale kulturudvekslings fire formål om:

 1. udvikling og fornyelse af dansk kunst og kultur
 2. markedsføring af Danmark som land
 3. fremme af kultureksport
 4. fremme af interkulturel dialog.

Formålene er ligeværdige og har deres udspring i kunstens og kulturens egenværdi.

Gennem strategien har Kulturpanelets medlemmer fastlagt fælles formål, målsætninger, kulturudvekslingsprincipper, succeskriterier og arbejdsmetoder.

Panelet har endvidere for den fireårige periode valgt at fokusere på tre geografiske satsningsområder. I tillæg til de geografiske prioriteter samarbejder Kulturpanelet om særlige begivenheder.

De geografiske satsningsområder:

 • Det nære Europa, med udgangspunkt i Norden & Østersøen, Storbritannien, Frankrig og Tyskland
 • USA
 • Asien, med udgangspunkt i Kina, Japan og Sydkorea

Læs Det Internationale Kulturpanels strategi 2017-2020 (pdf).

Foto af den renoverede Formynderskabssal (Finn Juhl-salen) i FN i New York - ét af Det Internationale Kulturpanels tidligere samarbejdsprojekter.
Fotograf: Hans Ole Madsen

Det Internationale Kulturpanel - IKP

Det Internationale Kulturpanel er et overordnet forpligtende samarbejdsforum bestående af Kulturministeriet, Udenrigsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og centrale kulturaktører.

Medlemmer af IKP

 • Kulturministeriet
 • Udenrigsministeriet
 • Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • Center for Kultur og Udvikling
 • Det Danske Kulturinstitut
 • Dansk Arkitektur Center
 • Dansk Design Center
 • Det Danske Filminstitut
 • Statens Kunstfond

Kulturpanelets vision for Danmarks kulturudveksling

Kulturpanelets vision for Danmarks kulturudveksling med udlandet er, at styrke forbindelseslinjerne mellem Danmark og omverden gennem mødet med andre kulturer og lande og som led heri bidrage med vedkommende fortællinger om Danmark, fremme gensidig inspiration og samarbejde og befordre menneskelig og samfundsmæssig udvikling.


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På slks.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra slks.dk.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)