Tænketanken for Ungekultur

Tænketanken for Ungekultur består af 12 frivillige unge med stærke kunst- og kulturprofiler fra hele landet. Gruppen skal være med til at kvalificere Slots- og Kulturstyrelsens arbejde med ungekultur og agere som sparringspartnere og medudviklere af nye nationale initiativer på området.

Foto: Radiatorfabrikken

 I udvælgelsesprocessen er der lagt vægt på diversitet i forhold til geografi, køn, kompetencer og interesser. I gruppen indgår bl.a. unge som tidligere har været engageret i Ungerådgiverne i Kulturministeriet og i ungdomskulturåret URKRAFT 2015. Nye medlemmer til gruppen rekrutteres løbende efter behov. 


Hvem er med i Tænketanken for Ungekultur:

Navn: Rikke Alsbjerg Hansen
Alder: 25 år
By: Aalborg
Uddannelse: Studerer kulturformidling ved Aalborg Universitet
Interesser: Kunsthistorie, historie, kulturformidling, museer, YouTube, film, litteratur, japansk og kinesisk kultur, mad
Motivation: At skabe noget for/til unge sammen med andre unge
Forandringsmission: Ungekulturen skal tillægges lige så meget kulturværdi som andre kulturformer. Ungekultur er ikke en isoleret kultur, den er relevant for alle - ikke blot unge.

Navn: Zara Wali
Alder: 29 år
By: Frederiksberg
Uddannelse: Studerer performancedesign på Roskilde Universitet
Interesser: Performancekunst, moderne kunst, fotografi, design, dans, teater, ord og samtaler
Motivation: Kærligheden til kunst og kultur
Forandringsmission: De unge skal bruge deres kreativitet til at forme en bedre verden. Vi skal retænke den eksisterende ungekultur og fremme unges mulighed for selv at tage initiativ og sætte deres idéer i spil.

Navn: Nicolai Boysen
Alder: 19 år
By: Haderslev
Uddannelse: Læser på Handelsesskolen i Haderslev
Interesser: Ungedemokrati (Haderslev ungdomsråd og formand for NAU), festivalarrangør, badminton
Motivation: Bidrage til at udvikle ungekulturen i Danmark
Forandringsmission: Det skal være nemmere og sjovere at lave frivilligt arbejde på kulturområdet.

Navn: Esben Weile Kjær
Alder: 23 år
By: København (fra Aarhus)
Uddannelse: Uddannet ved Det Rytmiske Musikkonservatorium og studerer nu på Det Fynske Kunstakademi
Interesser: Lyrik, performancekunst, tekno
Motivation: Mere støtte til progressiv ungekultur i hele landet
Forandringsmission: Mere plads til DIY kultur. Unge kulturskabere skal i højere grad selv sætte dagsordenen.

Navn: Gry Jensen
Alder: 28 år
By: Helsingør
Uddannelse: Cand. Mag. i oplevelsesøkonomi ved Aarhus Universitet
Interesser: Digitale medier og at facilitere og skabe kulturprojekter sammen med andre unge
Motivation: Mere fokus på ungekultur og mulighederne i de mindre byer
Forandringsmission: Unge der skaber kunst og kultur skal mødes på tværs af geografi.

Navn: Baldrian Sector
Alder: 20 år
By: København N (fra Bornholm)
Uddannelse: HF student og uddannet teaterpilot ved Det Kongelige Teater
Interesser: Teater, film, innovation, projektmageri og iværksætteri
Motivation: Storforbruger af kunst og kultur og passion for scenekunst
Forandringsmission: Bedre rammer for ungekultur i Danmark med fokus på projektmageri og dertilhørende uddannelse  samt udbredelse af allerede eksisterende kulturtilbud. 

Navn: Freja Yrsa
Alder: 27 år
By: København N
Uddannelse: Læser på CPH West og er uddannet projektmager på Projektakademiet
Interesser: Musik, kunst, kultur, frivillighed, aktivisme
Motivation: At fremme ungekulturen
Forandringsmission: Unge skal have en stemme på kulturområdet. Bedre muligheder for at blive hørt i samfundet.

Navn: Jens Herskind Leer
Alder: 19 år
By: Lejre
Uddannelse: Student ved Roskilde Gymnasium og uddannet projektmager ved Projektpionererne
Interesser: Klassisk og rytmisk musik, billedkunst, projektledelse
Motivation: Passion for kunsten samt stor interesse for projektprocesser
Forandringsmission: Et opgør med den strømlinede populærkultur man oplever hos den danske ungdom. Desuden at sprede projekt- og iværksætterånden, så unge lærer at forfølge deres idéer og visioner gennem projektkulturen.

Navn: Pernille Malou Konwack Sørensen
Alder: 26 år
By: København S (fra Aarhus)
Uddannelse: Uddannet danser og koreograf
Interesser: Moderne dans, scenekunst, performance, at udtrykke sig
Motivation: At dele egne erfaringer med at være en del af vækstlaget til at være ung professionel danser
Forandringsmission: Nyuddannede kunstnere skal have en bedre platform til at promovere dem selv og blive anerkendt som professionelle kunstnere

Navn: Emilie Torp Henriksen
Alder: 19 år
By: Nørre Aaby
Uddannelse: Læser på Middelfart Gymnasium
Interesser: Kunst, teater, projektmageri, ungeråd
Motivation: Brænder for kunst og kultur
Forandringsmission: Styrk ungekulturen og skab opmærksomhed om, hvor fantastisk den er.

Navn: Charlotte Schmidt Frandsen
Alder: 21 år
By: Frederiksberg
Uddannelse: Studerer teater og performance ved Københavns Universitet og er uddannet  teaterpilot ved Det Kongelige Teater
Interesser: Teater, billedkunst, ord, performancekunst, mad, møbler (stole især)
Motivation: Passion for scenekunst og skæve hjerner
Forandringsmission: Opgør med den til tider gammeldags opfattelse af, hvad kunst og kultur er hos unge

Navn: Tobias Hentzer Dausgaard
Alder: 21 år
By: London (fra København)
Interesser: Klassisk musik, installationer, multimedieproduktion, iværksætteri (medlem af Thousand Network)
Uddannelse: Arkitektstuderende på Architectural Association School of Architecture, London
Motivation: Kulturlivet skal være tilgængeligt for alle børn og unge 
Forandringsmission: Kulturinstitutioner skal medtænkes i skoleforløbet og engageres i at sikre at alle børn og unge i Danmark møder et multifacetteret kulturliv; invitere skoleklasser til åbne prøver i teatre, med orkestre, vise rundt i kulisserne på museerne med kuratorer, give eleverne mulighed for at opleve filmset, besøge kunstneratelierer etc. 

Siden er sidst opdateret: 12.12.2016

Kontakt

Stine Engel
3373 3366


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På slks.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra slks.dk.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)