Udviklingspuljen

Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre

Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre har hjemmel i Lov om biblioteksvirksomhed: Lov nr. 340 af 17. maj 2000 § 18. Loven følges op af et årligt beløb på Finansloven. Grundet vedtagelsen af finansloven 2016 er statens tilskud til puljen reduceret fra 20 mio. til 13 mio. kr.

Tilskud bevilget til 17 projekter

Folkebibliotekerne er som landets mest besøgte kulturinstitution en god platform for at skabe offentlig opmærksomhed om og bidrage til Danmarkskanonen. Efter en ekstraordinær ansøgningsrunde i juni er der bevilget tilskud til 17 projekter der understøtter Danmarkskanonen.

De 17 projekter er fordelt over hele landet og har i alt modtaget tilskud på 1 mio. kr. fra Udviklingspuljen for Folkebiblioteker og Pædagogiske læringscentre.

De fleste projekter forbereder en debat, der skal inspirere til indsendelse af bidrag til Danmarkskanonen inden 1. november. Enkelte andre sigter mod udbredelsen af det færdige produkt.

Workshop: Den gode ansøgning

Som forberedelse til dette års ansøgningsrunde holder Slots- og Kulturstyrelsen en workshop for bibliotekernes ledere og udviklingsmedarbejdere, på workshoppen gives eksempler på ’den gode ansøgning’ og arbejdet med at formulere det gode projekt.

Workshoppen finder sted d. 31. august på Vejle Bibliotek.
Link til program for workshoppen (pdf)

Tilmelding til workshop
Der er frist for tilmelding den 26.august.

Faglige og økonomiske statusrapporter

Tidsfrister for aflevering af faglige og økonomiske statusrapporter: Projekter med tilsagn december 2014 og tidligere.

Tidsfrister for aflevering af faglige statusrapporter: Projekter med tilsagn januar 2015 og derefter.

Siden er sidst opdateret: 02.08.2016

Kontakt

Jonna Holmgaard Larsen
33 73 33 52

Folkebibliotekerne bidrager til Danmarkskanon

Projektbank

Projektbanken samler alle informationer om projekter under Udviklingspuljen. Aktuelle projekter kan følges løbende og desuden diskuteres på siden.

Gå til projektbanken


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På slks.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra slks.dk.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)