Børn

Slots- og Kulturstyrelsen har børn som en højt prioriteret målgruppe, der repræsenterer en mangfoldighed af ønsker, interesser og behov.

Odense Centralbibliotek. Foto: Mette Krull

Lige fra børn i dagtilbudsalderen, der er i gang med at udvikle deres talesprog, til tweens, der har brug for at kunne agere kompetent og kreativt på webbaserede platforme. 

Folkebiblioteket er stadig en af de hyppigst brugte kulturinstitutioner i børns liv.
Men hvis børnebibliotekerne skal kunne opfylde børns behov for leg, læring, fællesskab, kontakt med voksne og fristeder, må de orientere sig tydeligere mod børns kultur, deres medievaner og legemønstre. 

Derfor fokuserer Slots- og Kulturstyrelsen sammen med en række offentlige og private partnere på at udvikle børnerettede tilbud, som er attraktive for de forskellige aldersgrupper.

Styrelsen arbejder med rådgivning, udvikling og formidling af viden.  Dette arbejde udmønter sig i tværfaglige netværk og i formuleringen af såvel strategier som konkrete projekter på lokalt og nationalt niveau.

Siden er sidst opdateret: 10.02.2016


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På slks.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra slks.dk.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)