Biblioteksstatistik

Foto: Kulturværftet

Biblioteksstatistik

Statistiske oplysninger om både folkebiblioteker og forskningsbiblioteker findes på statistikbanken.dk. Tallene opdateres hvert år primo juli.

Danmarks Statistik

Indsamling, bearbejdning og produktion af statistiske data på biblioteksområdet varetages af Danmarks Statistik, der indhenter tallene fra de enkelte kommuners biblioteksvæsen og fra de enkelte forskningsbiblioteker.

Indberetning af folkebibliotekernes bestand af elektroniske ressourcer sker dog fra centralt hold via Danskernes Digitale Bibliotek (DDB).

Biblioteksbarometer

Slots- og Kulturstyrelsen har siden 2009 suppleret og uddybet tallene fra Danmarks Statistik i den årlige spørgeskemaundersøgelse, Biblioteksbarometeret. 

Biblioteksbarometeret, der udarbejdes for både folke- og forskningsbiblioteker, giver et øjebliksbillede af, hvor bibliotekernes udvikling er på vej hen. Hensigten er at afspejle den dynamik og aktivitet, der udfolder sig på bibliotekerne. Spørgsmålene bliver ikke nødvendigvis gentaget fra år til år og kan dermed ikke bruges i en tidsserie-analyse. 

Folkebiblioteker i tal

Folkebiblioteker i tal bygger på data fra Danmarks Statistik og Biblioteksbarometeret. Publikationen, der udgives medio september, gør det muligt at få et hurtigt overblik over status og udvikling på folkebibliotekerne. Publikationen medtager desuden eksempler på udviklingsinitiativer, som Slots- og Kulturstyrelsen har været eller er involveret i, samt projekter, der har fået tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Siden er sidst opdateret: 23.01.2017

Kontakt

Ole Olesen-Bagneux
33 73 33 33


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På slks.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra slks.dk.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)